Popis projektu

Na den sv.Matěje přišel přehrozný a strašlivý vítr od západu, tak násilný, že mnohá dobrá stavení onde i onde pobořil neb nakřivil a k pádu naklonil, mezi jinším i zde Jakubovi Vozábovi stodolu od gruntu převrhl, a netrval než čtvrt hodiny; byl sice vítr celý den, ale ne tak hrozný jako v tu chvíli.

Zima byla mírná, jakož i jaro, tak že lidé zasíti mohli obyčejným způsobem. Po velikonocích hned přišlo sucho a nepršelo až tu sobotu před 5.nedělí, jež slove Rogationis, to jest Křížová, a potom na Boží Vstoupení s větrem a hromobitím déšť nevelký přišel.

Již prve povědíno, že celé jaro bylo sucho a krom deště na Boží Vstoupení a tu sobotu po něm nepršelo, až na sv.Jana Křtitele, ještě ne tuze. A protož ječmeny i prosa zaschly, jakož i jiné obilí, poněvadž opět nepršelo až při svátku Proměnění Pána Krista a potom zas nepršelo až po Narození Panny Marie. Skrze celé žně veliká parna a horka byla a žádné z toho bouřky ani deště nikda nepřišly, protož žně byly krátké a obilí nesypalo tak jako minulý rok; ani nebylo tak námelné a zrno tak dobré. Pro ta parna přišly časně žně, hned o svatém Prokopu a o chotouňské pouti již byly mandele.

Před svátkem Narození Panny Marie přišel deštík nepříliš velký a ten byl od svátku Proměnění Pána Krista první. Velká parna a časy až posud byly a nikda nehřmělo ani neblýskalo. Orání k setí bylo pracné pro to sucho.

Dne 6.listopadu začal padat sníh, kterýž v pondělí dne 7.téhož měsíce sešel, 8.téhož zas napadl jiný a více ho přibylo 9.téhož, jakož i na sv.Martina a tu byl pastvám konec. Potom ho zas před adventem přibylo a hned začalo ostře mrznout. V prvních dnech prosincových mrazy velmi silné nastaly, že celý den okna nerozmrzovala a staří lidé mluvili, že takových mrazů nikda v tom čase nepamatují. Hádali mnozí, že pro tak časnou zimu bude zas brzo teplo a hned že má být v únoru a v březnu že bude pastvy dost, ale netrefili, neb dosti špatná až v máji byla jest pastva pro krávy.