Jiráskoviny
Alois Jirásek v barvě
Vtipy s Jiráskem