Úvodní stránka2020-12-03T08:39:45+01:00

Vítejte na stránkách,

které vznikly z upřímné úcty a obdivu k Aloisi Jiráskovi a jeho dílu. Jejich cílem je přispět k rehabilitaci tohoto velkého českého spisovatele, vidět Aloise Jiráska a jeho dílo objektivně – bez nekritického obdivu ani neodůvodněného zatracování.

Stránky jsou soukromé, nevýdělečné (pouze zájmové) a jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Stránky jsou věnovány spisovatelce a vědecké pracovnici, paní prof. Jaroslavě Janáčkové, která se celý život věnovala Aloisu Jiráskovi a vydala o něm i jeho díle několik knih a článků. Její závěry, postřehy a hodnocení jsou dodnes aktuální, proto jsou na těchto stránkách hojně citovány.

Tyto nové, moderní stránky byly zveřejněny 11.11.2020, když ty předchozí fungovaly více než deset let.

Aleš Kadeřábek, aleskaderabek@seznam.cz

Životopis

Dílo

Zábavně

Výroky o AJ

Výroky AJ

Revue

Přehledy

Dokumenty

Aktuality

Go to Top