Popis projektu

Na Den Nového Leta ráno pršelo, pak pošmourno a večír byl sníh. Sněhu bylo dosti hojně, kterýž v posledních dnech lednových valem sešel, avšak žádných povodní nevzdělal.

Dne 19. a 20.února sníh s velikou mokrostí a větrem pořád padal a ten zas 24.docela větrem sešel, obilíčko pěkně se ukázalo. Povodně okolo sv.Matěje veliké byly, Labe velmi široce topilo.

Na začátku března časy povolné…

Před tím sv.Jana svátkem u večer hojný déšť spadl a suchou zem, již velice žíznivou, zavlažil a hned obilíčka pěkná býti počínala.

Dne 10.července začínaly se žně a byla ouroda víc než prostřední a všecko obilí bylo pěkně zrnaté, sena taky hojně se naklidilo.

Item též po sv.Václavě začaly být sluneční časy, ano před tím tři neděle často pršelo, cesty velice zlé byly, hovada i lidé mnoho na cestách zkusili.

Časy teplé, ale vlhké téměř po celý listopad byly, orat se vždy pořád mohlo i dobře zasít, ačkoliv se dost pozdě selo, ještě okolo sv.Martina i sv.Kateřiny, a pěkně se obilí okazovalo a vzcházelo, poněvadž žádného sněhu ani velkých mrazů nebylo.

Skrz celý advent časy teplé, ale vlhké byly, převelice zlé cesty do těch míst, kde se magacín vozil, že skrze to lidé rozličných škod, i o hovada přišli…

Orat se mohlo až i na Štědrý den, kterýž byl dosti jasný, drobet studený; nato u večer sníh padal s větrem silným až do 10 hodin a vítr byl západopůlnoční.

Den slavný Narození našeho Spasitele, jenž byl pátek, jak na nebi, tak na zemi jasný a bílý a veselý byl.