Popis projektu

Aktuálně v rozhlasu

MARYLA je do 13.4.2024 k poslechu na portálu Českého rozhlasu; zdařilá rozhlasová dramatizace Jiráskovy půvabné novely se může pochlubit skvělými hereckými výkony známých herců, jako např. Oty Sklenčky, Josefa Somra, Miloše Kopeckého, Ivy Janžurové, Kláry Jernekové či Oldřicha Kaisera.

Aktuálně v divadlech 

LUCERNA je aktuálně v repertoáru Národního divadla v Brně a divadla V Dlouhé

VOJNARKA je aktuálně v repertoáru Studia G (v moderní úpravě jako “Paní Vojnarová”) 

Nově či nedávno vyšlé knihy

“TČEVSKÁ HRANICE” V POLŠTINĚ (“TCZEWSKI STOS”) – přeložila Mariola Guzy, ilustrovala Aleksandra Miloch; moderní vydání strhující Jiráskovy povídky, která se dotýká polské historie

NARATIVNÍ ZPŮSOBY V ČESKÉ PRÓZE 19.STOLETÍ od Alice Jedličkové a kol. – reprezentativní kniha současné české literární vědy se podrobně a objektivně věnuje české próze 19.století, k jejímž vrcholným představitelům řadí i Aloise Jiráska, o jehož díle se v textu mj. píše, že důležité zjištění, ke kterým autoři dospěli, by “nanejvýš mohlo být překvapivým sdělením nikoli pro badatele, ale nečtenáře Jiráskova díla, který slyšel, že je rozvlekle nudné: ve srovnání s předchůdci Jiráskovo vyprávění tlačí děj vpřed”.

V oficiální anotaci se uvádí: “V jednotlivých kapitolách se čtenář setká s díly prozaiků považovaných dodnes za přední reprezentanty celého období, jako jsou Božena Němcová či Alois Jirásek, ale i s tvorbou autorů, kteří zajištovali stabilní a čtenářsky vděčné zázemí literární komunikace, jako František Pravda či Prokop Chocholoušek.”

TEMNO od Ivany Čornejové – nová kniha přední české historičky o době pobělohorské rekatolizace, která byla zároveň dobou rozkvětu barokní kultury. Kniha je vědomě inspirovaná Jiráskovým vrcholným románem “Temno”, které je podle autorky skvělým a velmi čtivým dílem a bylo nehorázně dezinterpretováno komunistickým režimem.

FILOSOFSKÁ HISTORIE – nové, komentované vydání Jiráskova klasického díla s nádhernými ilustracemi Františka Šmilauera, vyšlo u příležitosti výstavy Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie, která se konala od 22.8.2021 do 2.1.2022

HORO BÍLÁ, HORO KLETÁ – výbor povídek k 400. výročí bitvy na Bílé hoře, zahrnuje Jiráskovu povídku “Andělé boží”

PROTI VŠEM – v současné češtině, nakladatelství HistRoma

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – vydavatelství Host

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – bibliofilské vydání s rozsáhlým komentářem, nakladatelství Universum

NOVÍ POVJEZTI ČEZKÍ – Jiráskovy Staré pověsti české v proslulé komiksové nadsázce

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – nakladatelství Akcent

JÁ MÁM NEJKRÁSNĚJŠÍ MILOU – povídky “Maryla” a “Zahořanský hon”, nakladatelství Akcent

LUCERNA – nakladatelství Dobrovský

NA HRANICÍCH – povídky, nakladatelství Bor

PSOHLAVCI – nakladatelství Omega

F.L.VĚK – e-kniha, nakladatelství Carpe diem

OTEC – Národní divadlo

ZA VLAST A CÍSAŘOVNU – Jiráskovy vojenské povídky, nakladatelství Bor

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ – o Jiráskově statečnosti za první světové války, nakladatelství Edice ČT

ČESKÁ DRAMA A ČESKÝ HRDINA – mj. o Jiráskově hře “Jan Hus”, nakladatelství KANT