Popis projektu

Zdroj: Sborník Společnosti Aloise Jiráska III. (1998) a Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm (1952)

Jaroslava Janáčková:
ALOIS JIRÁSEK (Praha, 1987)

Jaroslava Janáčková:
ŽIVÉ PRAMENY (Kruh Hradec Králové, 1980)

Jaroslava Janáčková:
SVĚT JIRÁSKOVA UMĚNÍ (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica Monographia LXXIV 1978, Praha, 1982)

Jaroslava Janáčková:
REVOLUČNÍ DUCH JIRÁSKOVÝCH SKALÁKŮ (Hronov, 1975)

Jaroslava Janáčková:
JIRÁSKOVO VYPRAVĚČSTVÍ, JEHO CHARAKTER A FUNKCE (Česká literatura, 1967)

ALEŠ A JIRÁSEK – LISTY DVOU PŘÁTEL (Praha, 1953)

ALOIS JIRÁSEK 1851-1930 (Hronov, 1991)

ALOIS JIRÁSEK – DOPISY 1871-1927 (Praha, 1965)

ALOIS JIRÁSEK – KORESPONDENCE (Liberec, 1996)

František Bartoš Michálek:
K JUBILEU JIRÁSKOVA TEMNA (Praha, 1925)

JAK VZNIKLY JIRÁSKOVY SKÁLY (V “Obrázky z českých dějin”, Praha, 1940)

TRADICE A LEGENDA V OSUDECH RŮŽOVÉHO PALOUČKU (V “Nové obrázky z našich dějin”, Praha, 1940)

KNIHY A ZÁPASY (Předchozí články, Praha, 1948)

Michal Bauer:
JIRÁSKOVSKÁ AKCE (Tvar, ročník 1997, číslo 16)

František Bayer:
ALOIS JIRÁSEK JAKO UČITEL (Vzpomínka, kterou proslovil při odhalení pamětní desky v Hronově 21.8.1921, Praha, 1921)

Bedřich Beneš Buchlovan:
BLAŽENÝ DEN. O ALOISU JIRÁSKOVI (Brno, 1920, V “Besídky o básnících”, Praha,1935)

Jiří Berkovec:
JIRÁSKŮV F.L.VĚK – SKLADATEL (Praha, 1958)

František Bílý:
ALOIS JIRÁSEK (Heslo v Ottově slovníku naučném, Sv.13, 1898)

Jan Blahoslav Čapek:
ZÁPAS O SVOBODU V ZRCADLE ČS.LITERATURY (Praha, 1938)
JIRÁSKOVO TEMNO A DNEŠNÍ KULT BAROKA (V “Z kulturních dějin českých XVII. a XVIII.století”, Praha, 1940)
ALOIS JIRÁSEK (V “Záření ducha a slova”, Praha, 1948)

Ferdinand Boháček:
JIRÁSKŮV NÁRODNÍ ODKAZ PRACUJÍCÍMU LIDU (Pásmo z historického díla A.Jiráska, Praha, 1949)

Jaromír Borecký:
ALOISJIRÁSEK (Praha, 1953)
ALOIS JIRÁSEK (V Almanachu České akademie věd a umění na rok 1931, Praha, 1931)
ALOIS JIRÁSEK (Praha, 1933)

Bohumír Borkovec:
ČESKÝ JIH V DÍLE JIRÁSKOVĚ (České Budějovice, 1922)

Stanislav Brandejs:
ALOIS JIRÁSEK (V “Kniha o Polici nad Metují a Policku”, díl 1, Police nad Metují, 1941)

František Bredler:
ALOIS JIRÁSEK. NÁSTIN JEHO ŽIVOTA, DÍLA A VÝZNAMU (se stručnými obsahy a ukázkami z knih, Praha, 1922)

Josef Březina:
DĚTI SLAVNÝCH RODIČŮ (Praha, 1995)

Arnošt Caha:
ALOIS JIRÁSEK. K JEHO 70.NAROZENINÁM (Brno,1921)

Antonín Celba:
JIRÁSKOVO PADOLÍ (HRONOV) A JEHO OKOLÍ. S PLÁNEM HRONOVA (K Jiráskovu U nás a Z mých pamětí, s mapou Jiráskova kraje, Hronov, 1921)

Karel Čapek:
OBRÁZKY Z DOMOVA (Praha, 1954)

Z NAŠEHO KRAJE (Lidové noviny, 9.5.1926)

KRAJ JIRÁSKŮV (Lidové noviny, 14.3.1930)

K ČEMU NÁS NABÁDÁ JIRÁSEK (Lidové noviny, 12.12.1934)

NA PÁR SLOVÍČEK (Lidové noviny, 4.1.1935)

100.VÝROČÍ NAROZENÍ ALOISE JIRÁSKA (časopis Československo, 1951)

ČECHY A ŘÍM (Ročník 1, číslo 37-38, Praha, 1921)

Vladimír Černý:
KLADSKÝ BUDITEL. PÁTER JOSEF ARNOŠT BERGMANN, POSTAVA Z JIRÁSKOVY KRONIKY U NÁS (V “Kladský sborník”, Praha, 1946)

Vincenc Červinka:
PAN RADA JIRÁSEK (V “Sedmdesát let Umělecké besedy 1863-1933”, Praha, 1933)

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (Číslo 228, Praha 1921)

ČESKOSLOVENSKÉ DIVADLO (Číslo 13, Praha, 1931)

ČESKOSLOVENSKO (Zvláštní číslo 1951 k Jiráskovu jubileu)

ČESKÝ DENÍK (Číslo 228, Plzeň, 1921)

ČESKÝ SVĚT (Číslo 44, 48, Praha, 1920-1)

Ivan Dérer:
ALOIS JIRÁSEK. REČ PRONESENÁ V PANTHEONE NÁR.MUSEA V PRAHE NAD RAKVOU ALOISA JIRÁSKA 1930 (V “Naše problémy”, 1938)

DÍLO ALOISE JIRÁSKA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ (Praha, 1949)

DIVADLO (Číslo 7-8, Praha, 1951)

Josef Drenko:
BITKA PRI LUČENCI A ALOIS JIRÁSEK (Lučenec, 1996)

Václav Dresler:
ALOIS JIRÁSEK (Ločákova knihovna, sv. 20, Praha, 1911)

Antonín Dvořák:
JIRÁSKŮV JAN ŽIŽKA (Praha, 1953)

Karel Dvořák:
SLOVENSKEM PO STOPÁCH JIRÁSKOVA BRATRSTVA (Turistům a Jiráskovým čtenářům, Olomouc, 1922)

Viktor Dyk:
K 70.NAROZENINÁM ALOISE JIRÁSKA. BÁSEŇ (V “Devátá vlna”, Praha,1930)
ALOIS JIRÁSEK (V “O národní stát”, Praha, 1932)
ALOIS JIRÁSEK A OMEZENÝ FANATISM (V “O národní stát”, sv.7, Praha, 1938)

Leopold Dýmal:
SKUTEČNÁ POSTAVA P.KERNERA-KOSTELECKÉHO Z JIRÁSKOVA DÍLA U NÁS (Hradec Králové, 1936)

Karel Engelmüller:
JIRÁSEK DRAMATIK (V “Z letopisů českého divadelnictví”, kniha 1, Praha, 1946)

A.Feigel:
JIRÁSEK A ŽIDÉ (V “Kalendář česko-židovský 1924-5”, Praha, 1924)

Emil Felix:
CHODSKO V NAŠEM PÍSEMNICTVÍ (Plzeň, 1940)

Jan Fiala:
TEMNO, DOBA KONIÁŠOVA (Eman, 2001)

Viktor Ficek:
ALOIS JIRÁSEK V PÍSEMNÉM STYKU SE SLEZSKEM (Slezský sborník, 1951/46)
ALOIS JIRÁSEK NA SVATBĚ V ORLOVÉ (Těšínsko 1967/14-15)

Otakar Fischer:
PROFILY (V “K dramatu. Problémy a výhledy”, Praha, 1919)

Jaroslav Frey:
PLÁN HISTORICKÉ ČETBY. JAK ČÍST ALOISE JIRÁSKA I KNIHY JINÝCH HISTORICKÝCH SPISOVATELŮ (Praha, 1949)

Jan Frič:
ŽIVOT A DÍLO ALOISE JIRÁSKA (Praha, 1921)

Václav Fryček:
REGNER. REGIONALISTICKÁ KOMEDIE Z LET OSMAČTYŘICÁTÝCH O 3 DĚJSTVÍCH S PŘEDEHROU (Náchod, 1932)

Julius Fučík:
ALOIS JIRÁSEK (Tvorba V, číslo 11, 12, 14 z 20.3., 27.3. a 10.4.1930)
JEŠTĚ ALOIS JIRÁSEK (Haló noviny nedělní, č.105 z 22.4.1934)

Gustáv Gajčík:
JIRÁSKOVO BRATSTVO, LITERÁRNY POMNÍK ČESKOSLOVENSKEJ DRUŽBY (Martin, 1953)

Klement Gottwald:
VÝZNAM DÍLA ALOISE JIRÁSKA (Pamětní tisk k 100.výročí Jiráskova narození, Praha, 1951)
KLEMENT GOTTWALD O JIRÁSKOVI. PROČ MÁ NÁŠ PRESIDENT RÁD JIRÁSKA (Praha, 1951)

František Götz:
ALOIS JIRÁSEK (V “České umění dramatické,” sv.1, Praha, 1941)
ROZBOR PROTI VŠEM (V “Novodobá literatura česká ve škole”, Brno, 1947)

Alois Hajn:
ALOIS JIRÁSEK A PODHOŘÍ ORLICKÉ. TROCHU RODINNÝCH VZPOMÍNEK (V “Život novinářův, výběr článků, fejetonů, řečí a proslovů”, díl 1, Praha, 1930)

Drahuše Hašková Jůža:
MISTR ALOIS JIRÁSEK DOMA (Náchod, 1936)

Marie Hejnová:
ALOIS JIRÁSEK A NÁBOŽENSTVÍ (Český jazyk a literatura, číslo 11/1960-1)

Ignát Herrmann:
KOLÉBKA. PSOHLAVCI (V “Z poslední galerie”, díl 2, Praha, 1939)

Jaroslav Hilbert:
ALOIS JIRÁSEK (V “Spisovatelé a vlast”, Praha, 1941)

Quido Hodura:
ZDENĚK NEJEDLÝ O ALOISU JIRÁSKOVI (V “O Zdeňku Nejedlém!, Praha, 1938)

Josef Holeček:
SVÉPOMOC. LUMÍROVCI. PRIMÁT VRCHLICKÉHO (V “Má svépomoc, doplňky románu – pamětí Pero”, Praha, 1931)

Vladislav Holeček:
HOLD ČSL.LEGIONÁŘŮ ALOISU JIRÁSKOVI (Plzeň, 1935)

Karel Horálek:
O JAZYCE LITERÁRNÍCH DĚL ALOISE JIRÁSKA (Praha, 1953)

Karel Horký:
PROTI MACKENSENOVI JIRÁSEK (V “Vlast”, Klášter n./J., 1921)

Karel Hovorka:
JIRÁSEK-VRCHLICKÝ-JELÍNEK (Choltice, 1933)

Karel Hradecký:
NEDOŠÍNSKÝ HÁJ VE VZPOMÍNKÁCH ALOISE JIRÁSKA (V “Nedošínský háj” od B.Vejrychové-Solarové, Praha, 1950)

Josef Hurdálek a Petr Rajchl:
TUROV. PAMÁTNÍK. POVĚSTI JIRÁSKOVA KRAJE (Rokytník u Hronova, 1925)
SNĚM PANA JOHANESA NA TUROVĚ (V “Turov”, Náchod, 1935)
Z KRAJE MISTRA ALOISE JIRÁSKA (Náchod, 1935)

Miloslav Hýsek:
JIRÁSEK A SIENKIEWICZ (V “Čítanka pre štvrtú triedu slovenských stredných škol!, Praha, 1921)
JIRÁSKOVY A RAISOVY LISTY ADOLFU KAŠPAROVI (V “Čtvrtky. Vzpomínky kroužku přátel prof.Jana Voborníka”, sv.3, Praha, 1935)
ZAPOMENUTÝ JIRÁSKŮV VLASTENEC. K 100.VÝROČÍ SMRTI M.S.PATRČKY, POSTAVY Z F.L.VĚKA (V “Literární besedy”, Praha, 1940)

Michal Charypar:
PROMĚNY REALISMU V PRÓZE ALOISE JIRÁSKA (V “Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám”, Praha, 2020)

Jan Jakubec:
HEKOVA ČINNOST LITERÁRNÍ. HEKOVA ŘEČ SPISOVNÁ (V “F.V.Hek: Sebrané spisy”, sv.3, Praha, 1924)

Leopold Jandásek a Antonín Zátopek:
ČESKÁ LITERATURA V KOSTCE S OBSAHY VÝZNAČNÝCH DĚL. DÍL 1. (Národní obrození. Lumírovci, Brno, 1940, 1947)

Josef Jedlička:
O ČESKÉM MÝTU ANEB ALOIS JIRÁSEK (Přítomnost 3, 1992, číslo 8)

Alice Jedličková:
ŘEČ JIRÁSKOVÝCH POSTAV: POVAHY, SITUACE, EMOCE (V “Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám”, Praha, 2020)

Alice Jedličková:
POVÍDKY Z HOR. IMPLIKOVANÉ PROSTŘEDÍ A ŽITÝ PROSTOR (V “Perla v hrubé kazajce. Sborník příspěvků z konference věnované drobné české próze druhé poloviny 19.století, 2005)

Hanuš Jelínek:
ALOIS JIRÁSEK (Praha 1921)
ALOIS JIRÁSEK A JEHO RODINA (V “Zahučaly lesy”, Praha, 1947)
LE ROMAN HISTORIQUE, TŘEBÍZSKÝ, JIRÁSEK, WINTER (V “H.Jelínek: La literature tchéque contemporaine”, Paris, 1912)
OTEC. VOJNARKA. JAN ROHÁČ (V “S prvního balkonu”, díl 1, Praha, 1924)
M.ALOIS JIRÁSEK (V “Études tchécoslovaques”, Paris, 1927)
ALOIS JIRÁSEK (V “Histoire de la litérature tchéque”, Paris, 1933)

Václav Jelínek:
DESET KAPITOL O JIRÁSKOVÝCH PSOHLAVÍCH (Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni, řada Jazyk a literatura, sv. 2, 1959)

JEVIŠTĚ (Číslo 27, Praha, 1921)

Bedřich Ježek:
JIRÁSKŮV BUK. K UPOMÍNCE NA MISTROVY 75.NAROZENINY V 6 ODDÍLECH VERŠEM (Hronov, 1926)

JIRÁSEK A BROUMOVSKO (V “Broumov, město posvěcené dílem Aloise Jiráska”, Broumov, 1948)

JIRÁSEK A LITOMYŠL (Litomyšl, 1951)

JIRÁSKŮV POHŘEB A NÁVRAT DO RODNÉHO PADOLÍ (Hronov, 1930)

Jozef Jirásek:
ALOIS JIRÁSEK. K JEHO NARODZENINÁM (Praha, 1921)

JIRÁSKOVA LITOMYŠL (Sborník studií a vzpomínek k 60.narozeninám A.Jiráska, Praha 1911)

JIRÁSKOVO ČÍSLO ČESKÉ OSVĚTY (Praha, 1921)

JIRÁSKOVO KRÁLOVÉHRADECKÉ JARO 1951 (Hradec Králové, 1951)

JIRÁSKOVA CHATA NA DOBROŠOVĚ U NÁCHODA (Turistický sborník s mapkou Jiráskova kraje, Červený Kostelec, 1924)

JIRÁSKŮV KRAJ V KRONICE U NÁS (Cesty postav z Jiráskovy kroniky U nás, Náchod, 1949)

Anna a Drahomíra Jiráskovy:
ALOIS JIRÁSEK V OBRAZECH (Praha, 1959)

Drahomíra Jirásková:
SOUPIS RUKOPISŮ ALOISE JIRÁSKA ULOŽENÝCH V MUZEU A.JIRÁSKA A M.ALŠE (Praha, 1967)

JIRÁSKŮV HRONOV (Praha, 1951)

Josef Johanides:
FRANTIŠEK VLADISLAV HEK (Praha, 1976)
MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ (Rychnov nad Kněžnou, 1995)

Václav Kaplický:
JIRÁSEK SMĚŠNÝ? (Literární noviny, 1964, číslo 19)

Blažena Kašparová:
ALOIS JIRÁSEK A JIŽNÍ ČECHY (Rozpravy Pedagogické fakulty v Č.Budějovicích, řada společenskovědní, číslo 8, 1875)

Antonín Klášterský:
VZPOMÍNKY NA ALOISE JIRÁSKA (V “Vzpomínky a portréty”, Praha, 1934)

Josef Klempera:
LITOMYŠLSKÁ ROMANCE (Havlíčkův Brod, 1965)

Flora Kleinschnitzová:
PRAMENY TEMNA (Sborník “Alois Jirásek”, 1921)

Jan Kopecký:
JIRÁSKŮV JAN ROHÁČ (Praha 1953)

Pavel Kosatík a František Houdek:
ALFRED NOBEL A JEHO VÝBUŠNÁ CENA (Magazín MF Dnes, 21.10.1993, číslo 4)

KRÁSA NAŠEHO DOMOVA. JIRÁSKOVO ČÍSLO (Číslo 9, Praha 1920-1)

Antonín Krtička Polický:
BÁJE A POVĚSTI Z KRAJE JIRÁSKOVA. MLÁDEŽI I DOSPĚLÝM (Trutnov, 1925, Praha, 1934)

Bohumil Kulíř:
JIRÁSKŮV KRAJ (Náchod, 1921)

Jaroslav Kunc:
SOUPIS DÍLA ALOISE JIRÁSKA A LITERATURY O NĚM (Bibliografický katalog ČSR, Česká kniha 1952, zvl.sešit 1, zvl.číslo 1-20, Národní knihovna, 1952)
DÍLO STÁLE ŽIVÉ A KRÁSNÉ. F.L.VĚK (V “Ročenka Rozhledů po literatuře a umění”, Praha, 1936)

Jaroslav Kvapil:
O ČEM VÍM (Praha, 1932)
NAD RAKVÍ ALOISE JIRÁSKA (Kroměříž, 1930)
U RAKVE ALOISE JIRÁSKA (V “Tři řeči smuteční”, Praha, 1937)
PADESÁTILETÉMU ALOISU JIRÁSKOVI. BÁSEŇ (V “Na čtyřech strunách”, část 1, Praha, 1947)
ČTYŘICET LET S JIRÁSKEM. JIRÁSEK DRAMATIK. 13.DUBEN. JIRÁSEK ZA VÁLKY. TŘI DOJATÉ CHVÍLE JIRÁSKOVY (V “O čem vím”, 1947)
LUCERNA. ÚVODNÍ SLOVO (Praha, 1947)

Jan Květ:
DÍLO ALOISE JIRÁSKA V ČESKÉ ILUSTRACI (Praha, 1953)

Z.Lad:
ALOIS JIRÁSEK A NÁRODNÍ LISTY (V “Národní listy. Jubilejní sborník 1861-1941”, Praha, 1941)

Josef Laichter:
ČESKÁ PROTIREFORMACE VE SVĚTLE JIRÁSKOVA ROMÁNU TEMNO (V “Uměním k životu”, Praha, 1919, 1946)

Andrej Leňo:
ZO SÚKROMEJ SLOVENSKEJ KOREŠPONDENCIE ALOISE JIRÁSKA (Česká literatura, 1976/5)
TRI CESTY ALOISE JIRÁSKA ZA MATERIÁLMI K BRATRSTVU (Česká literatura, 1976/4)
ALOIS JIRÁSEK A JEHO DÍLO V SLOVENSKÝCH ČASOPISOCH A NOVINÁCH OD 90.ROKOV 19.STOROČIA DO ROKU 1930 (Slovenská literatura, 1977, s.315)
Z KOREŠPONDENCIE ALOISE JIRÁSKA SO SLOVENSKÝMI PRIATEĽMI (Česká literatura, 1978/1)

LIDOVÉ PROUDY (Číslo 27, 1921)

Václav Líva:
ALOIS JIRÁSEK (V “Naši velikáni, 52 proslovů před šikem”, Praha, Čs.obec sokolská,1920)

František Loubal:
ALOIS JIRÁSEK A POHLED DO JEHO DÍLA (Brno, 1930)

Jaromír Loužil:
PŘÍSPĚVEK K SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ TYPIZACI V DÍLE ALOISE JIRÁSKA (Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, 1981)

Naděžda Macurová:
OPLAKÁVÁNÍ ALOISE JIRÁSKA (Tvar, roč. 1997, číslo 12)

Jan Máchal:
DĚJINY ČESKÉHO DRAMATU (Praha, 1929)
SLOVANSKÉ LITERATURY (Díl 3, Praha, 1929)
NOVÝ ROZKVĚT ROMÁNU HISTORICKÉHO. ALOIS JIRÁSEK (V “O českém románu novodobém”, Praha, 1930)

Josef Svatopluk Machar:
ČTYŘICET LET S ALOISEM JIRÁSKEM (Praha, 1931)
JIRÁSKŮV ŽIŽKA (V “Satiricon 1902-14”, Praha, 1928)
ALOIS JIRÁSEK (V “J.S.Machar: Prosa z let 1901-3”,Rokycany, 1904)
ALOIS JIRÁSEK (V “V poledne”, 1898-1915, Praha, 1921)
VZPOMÍNKA NA JIRÁSKA (V “Kalendář Národní politiky na rok 1922”, Praha, 1921)
PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU (V “Na okraj dnů, epigram na stále se měnící pravidla českého pravopisu používá Jiráskovy příhody se školní úlohou jeho dcery”, Praha, 1935)

MALÁ KNÍŽKA O STARÝCH POVĚSTECH ČESKÝCH (Praha, 1985)

Václav Malý:
ROZHOVORPROLITERÁRNÍ NOVINY (20.12.1990, číslo 38, příloha Lidových novin číslo 246)

Vojtěch Martínek:
PO JIRÁSKOVĚ SMRTI (V “Pro české divadlo. Jedenáct miniatur”, Brno, 1937, také v Na cestách národního ducha, Opava, 1948)

František Mašek:
ALOIS JIRÁSEK (V “Besedy. Několik programových večerů a praktické pokyny pro osvětové pracovníky”, Žebrák, 1924)

Marie Michálková:
OD TYLA K JIRÁSKOVI (Praha, 1941)

J.B.Michl:
LAUREATUS, LAUREATA (Třebíč, 1995)

Karel Michl a Václav Novák:
JIRÁSKŮV KRAJ (Průvodce po dějišti Mistrových děl na Královéhradecku, Hradec Králové, 1951)

Emanuel Miřiovský:
KONEC A POČÁTEK OD ALOISA JIRÁSKA (Lumír, 1883)

Emanuel Miřiovský:
PŘÍSPĚVKY K POETICE. STUDIE (Lumír, 1883)

MISTR ALOIS JIRÁSEK ČESTNÝM ČLENEM ČS.VĚDECKÉHO ÚSTAVU VOJENSKÉHO (V “II.výroční zpráva Čs.vědeckého ústavu vojenského za rok 1921”, Praha, 1922)

Ladislav Mňačko:
MÁ KONFESE (Literární noviny, 1964, číslo 16)

NÁCHODSKÉ LISTY ALOISU JIRÁSKOVI (Číslo 27, 33, Náchod, 1921)

NÁRODNÍ DIVADLO (Čís.1, Praha, 1951)

NÁRODNÍ LISTY (Číslo 228, Praha, 1921)

NÁRODNÍ LISTY (Číslo 16.3.1930, Praha)

NÁRODNÍ NOVINY (Číslo 195, Praha, 1921)

NÁRODNÍ RADA ČESKOSLOVENSKÁ MISTRU AL.JIRÁSKOVI POSLEDNÍ POSÍLÁ POZDRAV (Praha, 1930)

NÁŠ JIRÁSEK (Literární oznamovatel naklad.J.Otty, čísl.6, 1911)

Zdeněk Nejedlý:
ALOIS JIRÁSEK (1949, 1951)
ALOIS JIRASEK. PREVEDE (Sofija, 1951)
ČTYŘI STUDIE O ALOISU JIRÁSKOVI (Sebrané spisy Zd.Nejedlého, sv.13, Praha, 1949, 1951)
ALOIS JIRÁSEK, STUDIE HISTORICKÁ (1921, vyšlo v Sebraných spisech Zd.Nejedlého, sv.12, Praha 1949)
DOSLOVY K SOUBORU SPISŮ ALOISE JIRÁSKA ODKAZ NÁRODU (Praha, 1960)
ALOIS JIRÁSEK A JEHO LITOMYŠL (Litomyšl, 1911)
ALOIS JIRÁSEK A NÁCHODSKO (Náchod, 1926, Hradec Králové, 1950)
VÝSTAVA JIRÁSEK A LITOMYŠL (Katalog, Litomyšl, 1931)
MĚŠŤANSKÁ LITOMYŠL. ALOIS JIRÁSEK (V “Litomyšl. Tisíc let života českého města”, Litomyšl, 1934)
SENÁT (V “O lidovou republiku, díl 1”, Praha, 1948)
TYL. HÁLEK. JIRÁSEK (Praha, 1950)
ALOIS JIRÁSEK A SPOLEČENSKÝ VÝZNAM JEHO DÍLA (Praha, 1951)
JIRÁSKOVA LITOMYŠL. M.D.RETTIGOVÁ. EMIGRANT (V “Z české kultury”, Praha, 1951)

Arne Novák:
JIRÁSKOVO TEMNO (kniha “Zvony domova, kniha studií a podobizen”, Praha, 1916, 1940)
NA BESEDĚ U ALOISE JIRÁSKA (V “Hovory okamžiků. Kniha fejetonů”, Vyškov, 1926 dále v Výbor ze studií a podobizen, Praha, 1928)
GESCHICHTE DER TSCHECHISCHEN LITERATUR (Leipzig, 1907)
STRUČNÉ DĚJINY LITERATURY ČESKÉ (Olomouc, 1910, 1946)
PŘEHLEDNÉ DĚJINY LITERATURY ČESKÉ (Olomouc, 1913)
ALOIS JIRÁSEK (V “Ottův slovník naučný nové doby”, díl 3, sv. 1, Praha, 1934)

Antonín Novotný:
JIRÁSKŮV F.L.VĚK VE SVĚTLE SOUDOBÝCH DOKUMENTŮ (Katalog výstavy, Praha, 1934)
JIRÁSKOVO TEMNO VE SVĚTLE SOUDOBÝCH DOKUMENTŮ (Katalog výstavy, Praha, 1935)
O PRAZE MLÁDÍ F.L.VĚKA (Praha, 1940)
NAPOSLEDY O PRAZE F.L.VĚKA (Praha, 1949)

Miloslav Novotný:
ROKY ALOISE JIRÁSKA (Praha, 1953)

Vojtěch Novotný:
PO STOPÁCH JIRÁSKOVÝCH V LITOMYŠLI (V “Výroční zpráva st.čs.ref.reálného gymnasia v Litomyšli za školní roky 1931-2-3”, Litomyšl, 1932-3)
PAMÁTCE ALOISE JIRÁSKA ŠKOLA HRONOVSKÁ (Praha, 1930)

OSVĚTA LIDU (Číslo 31, 33, Hradec Králové – Nový Bydžov, 1921)

Gustav Pallas a Vojtěch Zelinka:
ALOIS JIRÁSEK (V “Obrazové dějiny literatury české”, sv.2, Praha, 1926)

PAMÁTCE MISTRA ALOISE JIRÁSKA ŠKOLA HRONOVSKÁ (Praha, 1930)

PAMATNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA VYDANÝ U PRÍLEŽITOSTI JIRÁSKOVÝCH OSLÁV V BRATISLAVE (Bratislava, 1921)

František Páta:
BIBLIOGRAFIE JIRÁSKOVA DÍLA. PODROBNÝ SEZNAM JIRÁSKOVÝCH SPISŮ A LITERATURY O NĚM (Praha, 1921)
ADOLF KAŠPAR A LITOMYŠL (V “Čtvrtky. Vzpomínky kroužku přátel prof. Jana Voborníka”, sv.3, Praha, 1935)

Zdeněk Pešat:
BOJ O ALOISE JIRÁSKA V ZRCADLE KRITIKY (Praha, 1954)
JIRÁSEK DNES (Tvar, 1996, číslo 15)

Josef Pešek:
FRANTIŠEK VLADISLAV HEK A JIRÁSKŮV F.L.VĚK (V “Královéhradecká ročenka 1913”)

Jan Petrák, Vladimír Semrád a Anna Sokolová:
JIRÁSKŮV HRONOV (Praha, 1951)

Karel Pippich:
NAŠE SJEZDY (V “Černá hodinka, vzpomínky členů Máje”, Praha, 1892)

Milan Pokorný a Miloš Zelenka:
KONIEC JEDNÉHO SNA – JIRÁSEK V BRATISLAVE (Literárny týždenník, 20.9.1991, číslo 38)

POKROK (Číslo 33, Jaroměř, 1921)

František Pösl:
ZA MISTREM ALOISEM JIRÁSKEM. BÁSEŇ (Řeč, kterou proslovil při tryzně, pořádané v budově gymnasijní dne 21.3.1930, v “Výroční zpráva českého st.gymnasia v Praze II za školní rok 1929-30”, Praha, 1930)

Albert Pražák:
DESET LET PO JIRÁSKOVĚ SMRTI (V “Míza stromu”, Praha, 1940)
PRAMEN JIRÁSKOVA DÍLA. NAD PRVNÍM DÍLEM PAMĚTÍ (V “O národ”, Praha, 1946)
JIRÁSKOVA FILOSOFSKÁ HISTORIE (V “Nedošínský háj” od B.Vejrychové-Solarové, Praha, 1950)

PROČ NAVŠTÍVÍM DOBRUŠKU (V “Dobruška”, Praha, 1940)

Bedřich Profeld:
JOSEF REGNER. ŽIVOT A DÍLO PÁTERA HAVLOVICKÉHO Z JIRÁSKOVY KRONIKY U NÁS. PODLE ARCHIVNÍCH PRAMENŮ (Praha, 1925)

Arnošt Procházka:
HISTORICKÝ ROMÁN (V “České kritiky”, Praha, Moderní revue, 1912)
HISTORICKÉ ROMÁNY. ELLIOTOVÉ ROMOLA A JIRÁSKOVO TEMNO (V “Diář literární a umělecký”, Praha 1919)

František Procházka Serafinský:
ALOIS JIRÁSEK (Báseň z 11.8.1911 v “Černý orel. Listy odvahy a důvěry”, Praha, 1918)
O ALOISU JIRÁSKOVI ZDÁVNA I NEDÁVNA (V “Náchodsko”, Náchod, 1933)

Vojtěch Prokeš:
DÍLO ALOISE JIRÁSKA (Praha, 1938)

PRŮVODCE KRAJEM MISTRA ALOISE JIRÁSKA A BOŽENY NĚMCOVÉ (Náchod, 1926)

Ferdinand Pujman:
ACTATEMPORIS. JIRÁSEK (V “Divadlo a Tyrš”, Praha, 1931)

Radko Pytlík:
SEDMKRÁT O PRÓZE (Praha, 1978)

Karel Václav Rais:
O ALOISU JIRÁSKOVI. VZPOMÍNKA. POHLEDY DO SRDCE (V “Ze vzpomínek”, sv.3, Praha, 1930)
DROBNÉ VZPOMÍNKY LITERÁRNÍ. K JIRÁSKOVÝM 70.NAROZENINÁM (V “Kalendář Národní politiky na rok 1922”, Praha, 1921)

Petr Rajchl:
JIRÁSKOVOU STOPOU. O POSLEDNÍM SKALÁKOVI (V “Maternice. Pověsti Jiráskova kraje”, Rokytník u Hronova, 1948)
STARÉ PADOLÍ. O JIRÁSKOVI. O POSLEDNÍM SKALÁKOVI (V “Maternice. Sborník pověstí Jiráskova kraje”, Rokytník u Hronova, 1949)

Jan Rokyta:
JIRÁSKOVI A CHODSKU. ŘEČ NA HRÁDKU U KOZINOVA OUJEZDA 28.8.1921 (Domažlice, 1921)

Vladimír Roy:
ALOJZ JIRÁSEK. PREDNÁŠKA POVEDANÁ NA TRIZNE V BRATISLAVE (Bratislava, 1931)

Eva Rozsívalová:
O POMĚRU JOSEFA THOMAYERA K ALOISU JIRÁSKOVI (Časopis lékařů českých, 1953, číslo 33-4)

Vladimír Růčka:
TEMNO DLE JIRÁSKA A DLE HISTORIE (Hradec Králové, 1933)

Miroslav Rutte:
DRAMATIK-BUDITEL (V “Mohyly a vavříny”, Praha, 1939)

Jindřich Růžička:
ALOIS JIRÁSEK A POLITICKÁ DEMONSTRACE V LITOMYŠLI 1880 (Acta regionalia, 1966-7, Praha, 1968)

SBORNÍK STUDIÍ A VZPOMÍNEK NA POČEST 70.NAROZENIN ALOISE JIRÁSKA (Praha, 1921)

SBORNÍKY SPOLEČNOSTI ALOISE JIRÁSKA VYDÁVANÉ OD ROKU 1995

František Sekanina:
ALOIS JIRÁSEK (Praha, 1921)
JIRÁSKOVO ŽIVOTNÍ OVZDUŠÍ VE SVĚTLE JEHO KNIH (V “Kalendář česko-židovský”, 1921-2)
ALOIS JIRÁSEK. SMUTEČNÍM HOSTŮM POHŘBU SVÉHO ČINNÉHO A ČESTNÉHO ČLENA DNE 16.3.1930 (Praha, 1930)
ALOIS JIRÁSEK (V “Literární portréty”, Praha, 1931)
DESET LET OD SMRTI ALOISE JIRÁSKA. PROJEV PŘI SLAVNOSTNÍ VALNÉ SCHŮZI SPOLEČNOSTI ALOISE JIRÁSKA 10.3.1940 (Praha, 1941)

Karel Severin:
STATEK V TRSTĚNICI U LITOMYŠLE ZROKU 1597 (Archaeologia historica, 1987, číslo 12)

Josef Václav Scheybal:
ADOLF KAŠPAR, ŽIVOT A DÍLO (Praha, 1957)

Stanislav Schulhof:
TEMNO (V “Kalendář česko-židovský 1919-20”, Praha, 1920)

Vladimír Sís:
ALOIS JIRÁSEK (V “České postavy”, díl 2, Praha, 1940)

SLOVESNÁ VĚDA (Čís.3, Praha, 1951)

Helena Sobková:
KATEŘINA ZAHÁŇSKÁ (Praha, 1995)

SOKOLSKÝ RUCH. LIST JIRÁSKOVY SOKOLSKÉ ŽUPY PODKRKONOŠSKÉ (Číslo z 20.8., Hronov, 1921)

Josef Stáhlík:
POUŤ DO HRONOVA. KYTIČKA DOJMŮ A VZPOMÍNEK (Mělník, 1942)

Antal Stašek:
MISTŘE JIRÁSKU! (V “Vzpomínky”, Praha, 1926)

Alexandr Stich:
K JIRÁSKOVU POJETÍ ČESKÉHO BAROKA (V “Od Havlíčka k Halasovi”, 1996)
KOPACÍ MÍČ JIRÁSEK (Literární noviny 30.3.1995, číslo 13)

STRÁŽ SVOBODY (Číslo 33, Kladno, 1921)

STŘEDOVĚKÉ LISTY ZE SLOVENSKA. JIRÁSKOVO BRATRSTVO V DOKUMENTECH (Bratislava, 1937)

STUDENTSKÁ LITOMYŠL. ALMANACH VYDANÝ NA PAMÁTKU OTEVŘENÍ NOVÉ GYMNASIJNÍ BUDOVY A NA OSLAVU 50.VÝROČÍ VŠESTUDENTSKÉHO SPOLKU SMETANA (Litomyšl, 1923)

Alois Sturm:
ALOIS JIRÁSEK (Praha, 1931)

Michal Svoboda:
ALOIS JIRÁSEK. IDEOVÝ POZDRAV MLÁDEŽI (V “První zpráva o stavu III.st.reál.gymnasia v Brně ve škol.roce 1929-30”, Brno, 1930)

Blanka Svobodová a Marie Vorlíčková:
ZDENĚK NEJEDLÝ A ALOIS JIRÁSEK VDOPISECH (Sborník Literárního archivu 11/12, ročník 1976-7, Praha, 1981)

SVĚTOZOR PAMÁTCE MISTRA ALOISE JIRÁSKA (Sborník, Praha, 1930)

František Xaver Šalda:
ALOIS JIRÁSEK ČILI MÝTUS A SKUTEČNOST (Šaldův zápisník, 2, 1929-1930, také v Medailony, Praha, 1941, znovu Praha 1991)
JIRÁSKŮV EMIGRANT (V “Mladé zápasy”, Praha, 1934, také v Kritické projevy 4, Praha, 1950)
EPILOG JUBILEA JIRÁSKOVA (V “Časové a nadčasové”, Praha, 1936)
JIRÁSKŮV OTEC (V “Kritické projevy 2”, Praha, 1950)

Václav Šámal:
ALOIS JIRÁSEK V BEROUNĚ R.1914 PODLE VYPRÁVĚNÍ ČLENA SUKOVY DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI V HLASECH OD BEROUNKY 6.6.1914 (V “Sto let spolku divadelních ochotníků v Berouně 1827-1927”, Beroun, 1927)

Jaromír Šára:
O STYCÍCH MISTRA ALOISE JIRÁSKA S EVANGELICKÝM FARÁŘEM ŠÁROU (Od kladského pomezí, 1930-1, ročník 8)

Josef Šimek:
JAK JSME SLAVILI JIRÁSKOVY OHLÁŠKY (Východ, Pardubice, 20.8. 1921)
MOJE PAMĚTI A VZPOMÍNKY (Praha, 1927)
MOJE DOPISY OD ALOISE JIRÁSKA Z POSLEDNÍCH LET ŽIVOTA 1926-1929 (Od Trstenické stezky, roč.10, 1930-1, číslo 2-3)
JIRÁSEK A LITOMYŠLSKÁ VLASTIVĚDA (Litomyšl, 1924)

Josef Škvorecký:
KOUZLO JIRÁSKOVA KRAJE (Literární noviny, 20.7.1995, číslo 29)

Josef Štolba:
PÉLE MÉLE Z MÉHO NECHANICKÉHO ZÁTIŠÍ (V “J.Štolba: Z mých pamětí, díl 2”, Praha, 1907)

František Táborský:
ALOIS JIRÁSEK. S PODOBIZNOU (V “Almanach král.hl.města Prahy na rok 1912!, ročník 15, Praha, 1912)
ADOLF KAŠPAR, ILUSTRÁTOR – MALÍŘ – GRAFIK (Olomouc, 1935)

Karel Tauš:
JAN HUS (Několik slov a poznámek k Jiráskově historické hře, Plzeň, 1917)

Josef Thomayer:
Z POUTI ŽIVOTNÍ (Sebrané spisy J.Thomayera, sv. 3, Praha, 1920)

František Tichý:
NÁŠ JIRÁSEK. S PODOBIZNOU (Nymburk, Svat.Hrnčíř, 1920)

Vítězslav Tichý:
ALOIS JIRÁSEK (V “Český kulturní Slavín duchovní, literární, hudební a výtvarnický”, Praha, 1948)

Tobiáš Tisovský:
ALOIS JIRÁSEK, JAKÝ BYL (Vzpomínky k 85. výročí jeho narozenin, 1936)

Bedřich Tittl:
ROZBOR JIRÁSKOVÝCH PSOHLAVCŮ (Praha, 1926)

Václav Vladivoj Tomek:
PAMĚTI Z MÉHO ŽIVOTA (Díl 2., Praha, 1905)

Josef Touc:
ALOIS JIRÁSEK. VÝKLAD JEHO DÍLA (Praha, 1927)

Josef Träger:
JIRÁSKOVA LUCERNA (Praha, 1953)

Václav Beneš Třebízský:
LISTY. VZPOMÍNÁ SE (Praha, 1926)

Rudolf Tschorn:
VOJNA A VOJÁCI V DÍLE JIRÁSKOVĚ (V “Vojna. Česká vojenská minulost v díle Jiráskově. Vzpomínky vojáků”, Praha, 1923)

Alois Tuček:
ALOIS JIRÁSEK, KAPITOLY LITERÁRNĚ-KRITICKÉ (Praha, 1901)

Anna Typoltová-Jirásková:
PRÁZDNINY VE VESNĚ. SBORNÍK SETKÁNÍ S JIRÁSKEM (Hradec Králové, 1955)

U OTTŮ. LITERÁRNÍ ZPRAVODAJ (Číslo 5, 1926)

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA HL.M.PRAHY K 75.NAROZENINÁM ALOISE JIRÁSKA (Praha, 1926)

Jan Váňa:
MODLITBA ALOISE JIRÁSKA (V “Kokrhy a krákory, ohlas nejmladšího básnického pokolení”, Praha, 1896)

Václav Vávra:
ALOIS JIRÁSEK A NÁCHODSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA (V “Padesát let st.reál.gymnasia v Náchodě 1897-1947”, Náchod, 1947)

Božena Solarová-Vejrychová:
NEDOŠÍNSKÝ RÁJ (Praha, 1950)

Antonín Veselý:
NA SKALCE. K UCTĚNÍ STĚŽEJNÍHO DÍLA ALOISE JIRÁSKA TEMNO (Praha, 1938, také v České krajiny, Praha, 1940)
NA SKALCE. KVĚTY NA HROB V HRONOVĚ (V “Než zajde poutník”, Praha, 1943)

Věra Vladyková:
BIBLIOGRAFIE ALOISE JIRÁSKA 1952-1985 (V knize “Alois Jirásek” Jaroslavy Janáčkové, Praha, 1987)

Jaroslav Vlček:
F.L.VĚK, ROMÁN OD ALOISE JIRÁSKA (Čas, 1894)

Vít Vlnas:
JAN NEPOMUCKÝ, ČESKÁ LEGENDA (1993)

Jan Voborník:
ALOIS JIRÁSEK, JEHO UMĚLECKÁ ČINNOST, VÝZNAM A HODNOTA DÍLA (Praha, 1901)
PADESÁT LET ČESKÉ LITERATURY 1848-1898 (Ve sborníku “Památník na oslavu padesátiletého jubilea Františka Josefa I.”, Praha, 1898)

Václav Vojtíšek:
ALOIS JIRÁSEK A ARCHIV HL.M.PRAHY (Sborník Hl.m.Prahy, 1930)
DVA PROFESOŘI DĚJEPISU (V publikaci “50 let Jiráskova gymnázia v Praze”, Praha, 1931)

Marie Vorlíčková:
SOUPISY PÍSEMNÉ POZŮSTALOSTI ALOISE JIRÁSKA ZE SBÍREK MUZEA ALOISE JIRÁSKA A MIKOLÁŠE ALŠE V PRAZE (8 svazků, vydaných v letech 1968-1989)
PRVNÍ LÁSKA (Praha, 1991)

Jaroslav Vrchlický:
POZDRAV ALOISU JIRÁSKOVI KE DNI 23.SRPNA 1901 (V “Má vlast”, Praha, 1903)

Bohumil Vydra:
ALOIS JIRÁSEK A POLÁCI (Praha, 1938)

VÝCHOD (Číslo 34, Pardubice, 1921)

VÝSTAVA JIRÁSKOVA DÍLA U NÁS (Katalog, Hronov, 1937)

Zora Weberová:
ALOIS JIRÁSEK A JEHO ŽIVOTNÍ DÍLO (Čáslav, Havlíčkovy hlasy, 1921)

Franz Weiss:
JIRÁSEKS DEUTSCHE LEHRJAHRE (Broumov, 1935)

Frank Wollman:
PRVNÍ DRAMATISACE ZRADY TUGIMOROVY A GEROVY (Bratislava, 1925)

F.K.Zachoval:
NÁVŠTĚVA ALOISE JIRÁSKA V JIRÁSKOVĚ CHATĚ NA DOBROŠOVĚ V ROCE 1927. JIRÁSKOVO PADOLÍ. HRONOV (V “Turistický průvodce městem Náchodem a okolím v Jiráskově kraji”, Náchod, 1946)

Miloš Zelenka:
ZE ZÁPISNÍKU ČESKÉHO TOVARYŠE V PAŘÍŽI 1870-1 (Sborník Náchodsko od minulosti k dnešku, 1985/1)
K JIRÁSKOVÝM FEJETONŮM V NÁRODNÍCH LISTECH 1882-3 (Česká literatura, číslo 6)

Antonín Zhoř:
KDYŽ BYL ALOIS JIRÁSEK MALIČKÝ (Na podkladě Jiráskových Pamětí, Brno, 1941)

Z KORESPONDENCJI ALOJZEGO JIRÁSKA S POLAKAMI (1955)

ZLATÁ PRAHA, číslo 42-3, 1901, JUBILEJNÍ ČÍSLO K 50.NAROZENINÁM ALOISE JIRÁSKA

ZLATÁ PRAHA, číslo 48, 1911, JUBILEJNÍ ČÍSLO K 60.NAROZENINÁM ALOISE JIRÁSKA

ZLATÁ PRAHA, číslo 25-26, 1921, JUBILEJNÍ ČÍSLO K 70.NAROZENINÁM ALOISE JIRÁSKA

ZPRÁVY KRAJSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (4/1951, číslo k 100.výročí narození Aloise Jiráska)

Gustav Žďárský:
OBSAHY Z ČS.BELETRISTŮ NOVÉ DOBY. DÍL II. (Praha, 1925)