Popis projektu

Článek

Napsáno ?

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Článek byl otištěn v České čítance pro 4.třídu škol středních.

V dobách, kdy v Čechách vládl král Jiří Poděbradský (1458-1471), bývalo zvykem, že panovník měl na svém dvoře šaška, jenž pána obveseloval žerty a vtipy. Jiní panovníci měli skutečně šašky, ale král Jiří si vybral šaška, který byl spíše mudrc nežli šašek. Všichni mu říkali bratr Paleček, protože sám každého oslovoval “bratře”. I králi tak říkal.

Jednou byl bratr Paleček s králem Jiří opět na hostině. V přední světnici seděli sluhové, ve velké zadní jídelně páni s králem. Pánům nosili na stůl veliké smažené ryby, ale sluhům dali jen drobné rybky.

Bratr Paleček seděl mezi služebnictvem. Najednou uviděli sluhové, jak vzal z mísy rybičku, něco jí pošeptal, pak si ji přiložil k uchu a vrátil ji zase na mísu. Stejně učinil s jinou rybkou. Všichni se tomu hlučně smáli.

Když smích trval dlouho, otázal se král, co se tam děje. Řekli mu, že co dělá bratr Paleček. Král se ho zeptal: “Bratře Palečku, co to děláš?”

“Bratře králi,” odpověděl Paleček, “měl jsem bratra rybáře. Utopil se v řece. I vyptávám se rybiček, zdali o něm nevědí. Ale rybičky mi říkají, že jsou příliš mladé. Mám prý se zeptat těch velkých ryb, které máš ty na stole.”

Král se zasmál a poručil, aby Palečkovi přinesli mísu velkých smažených ryb. Ale ty už Paleček nedával k uchu; rozdělil se o ně pěkně bratrsky se služebnictvem a uznal, že jsou znamenité.