Popis projektu

Historická studie

Napsáno 1910. Vydáno poprvé v Národních listech 1910, poté ve sv. 39 Sebraných spisů I a ve sv. 28 Sebraných spisů II

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Studie pojednává o historii pokusu Viléma vévody Brunšvického a Lüneburského, knížete Olešnického a Bernstadtského, jemuž nakonec zbyla jen Olešnice, vydobýt na Francouzích zpět svého vévodství. Za tím účelem uzavřel s Rakouskem dne 25.2.1809 smlouvu, podle níž měl zřídit válečný sbor, vydržovat jej vlastním nákladem a s ním vyrazit do pole proti Francouzům, jakmile se dostane Rakousko s nimi do války.

Rakousko se pak zavázalo dodat válečný materiál a 18 dělostřelců se 4 děly a povolilo výcvik v okolí Náchoda. Legie byla nazvána černou, nebo též černým sborem pomsty, poněvadž kromě myslivců měla pěchota a jízda černý stejnokroj a umrlčí hlavu se skříženými hnáty na čaku a kartuších.

Vévoda vyrazil s tímto sborem přes výstrahu Rakouska na vlastní pěst; Brunšvicka sice nedobyl, ale probil se k severnímu moři.

Jirásek nashromáždil zajímavé podrobnosti o této málo známé a dějepisci přehlížené výpravě, na níž tekla i česká krev pro cizí věc. Živě vylíčil zvláště ruch a lesklý život v Náchodě.

(Jaromír Borecký)