Popis projektu

Články

Napsáno 1904-1915

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Články napsal Jirásek na přání zemského inspektora Františka Weniga na počátku století zvlášť pro čítanky nově pořádané Janem Jursou. Poprvé byly vytištěny roku 1904 a naposledy roku 1915.

Na počátku I.světové války zjistil jejich protirakouskou tendenci článků místodržitel Max Coudenhove – Jiráskovy články přečetl a prohlásil za závadné. Jursa byl z úřadu suspendován, jeho čítanky odstraněny ze škol a nahrazeny jinými, loyálními.