Popis projektu

Články

Napsáno 1904-1915. Vydáno poprvé v Čítance pro školy obecné 1904 až 1915

O říši Sámově – Říše Velkomoravská – Říše česká v X.století – Říše českopolská za Boleslava Chrabrého a Břetislava I. – Říše česká za Přemysla II. – Říše českopolská za Václava II. – Říše Karla IV. – O válkách husitských – Jiří z Poděbrad – Říše českouherská za Jagellonců

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Články napsal Jirásek na přání zemského inspektora Františka Weniga na počátku století zvlášť pro čítanky nově pořádané Janem Jursou. Poprvé byly vytištěny roku 1904 a naposledy roku 1915.

Na počátku I.světové války zjistil jejich protirakouskou tendenci článků místodržitel Max Coudenhove – Jiráskovy články přečetl a prohlásil za závadné. Jursa byl z úřadu suspendován, jeho čítanky odstraněny ze škol a nahrazeny jinými, loyálními.