Popis projektu

Fejeton

Napsáno 1882. Vydáno poprvé v Národních listech 1882 pod šifrou -ík, poté ve sv. 22 Sebraných spisů I a ve sv. 26 Sebraných spisů II

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Fejeton, který vyšel v Národních listech 12.9.1882, pojednává o dvou starých rázovitých lidových, avšak nelidských zvycích, které se na různých místech dochovaly až do počátku 19.století – shazování kozla o svatojakubském svátku a stínání kohouta. V den sv.Jakuba vyzdobili členové řeznického cechu kozla, pozlatili mu rohy, ověnčili stužkami. Kozla pak provázel řeznický cech za veliké účasti lidu po ulicích. Pak jej vyvedli na věž a nutili jej s hlukem ke skoku, a když se vzpouzel, shodili ho násilím. Na zemi byl zraněný kozel usmrcen nožem.

“Nermuť se, kozle, že svůj život dokonáš. Vypršela tvoje hodina, dnes svůj život skončit máš. Po celý tvůj život užíval jsi kratochvíle, teď za své špatné činy přišla tobě smutná chvíle. Nemeškej, skoč rychle dolů, sraz hlavu, uděláš konec všemu.”