Popis projektu

Přání

Napsáno 1924. Vydáno v časopise Švanda Dudák 1924.

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Milý pane redaktore!

Pozval jste mne laskavě do vážené společnosti, která sešla se v slavnostním čísle “Švandy Dudáka”, aby uctila přítele Herrmanna o jeho sedmdesátých narozeninách. Přicházím rád, ale chud. Nemám nic, co bych dal “vázaného”, žádné zvláštní vzpomínky nebo příhody. Nebylo mně popřáno, abych se s milým oslavencem častěji a důvěrněji stýkal. A tak mám jen vzpomínky jako tisíce tisíců Herrmannových čtenářů, milé vzpomínky na chvíle potěšení, kterých mně jako těm statisícům bohatě uštědřilo jeho dílo. Obveselilo, potěšilo i dojímalo a bude těšit a dojímat, až nás tu dávno nebude. Sedmdesátka je mrzutá a někdy i zlá věc. Ale váženému, milému příteli Herrmannovi nic neudělala. Počítá ji zdráv jaré, veselé mysli. Zaplať Pán Bůh. Přeji upřímně, aby náš oslavenec tak počítal i svá další, mnohá léta. Tisknu mu ruku.

A Vás, pane redaktore, pozdravuji.

Váš oddaný Alois Jirásek