Popis projektu

Povídka

Napsáno 1897. Vydáno poprvé v Malém čtenáři 1897, poté v Ze zašlých dob 1902 a ve sv. 46 Sebraných spisů II

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Příběh dvou Petrů – Petra Mušky z Mažic na Blatech, zvaného Turek, propuštěného invalidního žoldnéře z tureckých válek, poctivého však bojovníka, který s loupežnými rybníkáři, toulajícími se krajem, třebaže chudý nevěděl kam se obrátit, nechtěl mít nic společného, a jeho malého Petra, zvaného Kozák, poněvadž přišel z Táborska, kozáckého kraje, pasáka ovcí a koní, syna nebožky Muškovy sestry.

Petr Muška z Mažic se jako válečný vysloužilec vrací do rodného kraje – nikoho z rodiny však nenachází naživu. Ještě má však naději, že žije jeho sestra. Dostane se na panský dvůr Naděje, kde je šafářem Šíma, jeho kamarád z mládí. Šíma Turka hned pozná a sděluje mu smutnou zprávu, že i jeho sestra je již po smrti. Na Turkův povzdech, že zůstal na světě sám, seznámí Šíma Turka s pasáčkem Petrem, zvaným Kozák, který je sirotek, a hlavně syn Turkovy sestry. Turek si Kozáka hned přisvojí a na Šímovu žádost zůstávají oba na “Naději” a starají se o panské koně.

Jednoho dne se jim představí sám nový majitel dvora, Petr Vok z Rožmberka. Oběma dá za jejich dobrou práci pár grošů a ponechává si je ve svých službách, tak jako šafáře Šímu. Ten však má novou starost – musí se opravit rybník u lesa a k tomu se budou muset povolat obávaní rybníkáři.

Obavy se více než naplnily. Turek sice zachrání koně před krádeží jedním z rybníkařů, tím, že jej zraní, přivolá si na sebe hněv rybníkářů. Kozák se o strýce oprávněně bojí. Navíc v tu dobu chytnou dva rybníkaře a za jejich loupeže je nový pán Petr Vok z Rožmberka nechá popravit. Rybníkaři tedy vyhlásí válku i Petru Vokovi.

Při zpáteční cestě do dvora, kdy Kozák vyřídil šafářův vzkaz místo Turka, o kterého se obává, že by se mu něco mohlo stát, kdyby se pohyboval mimo dvůr sám, Kozáka rybníkaři chytí a zavřou na půdu. Zde Kozák vyslechne plán přepadení, který si rybníkaři vymysleli na Petra Voka. Kozákovi se podaří z půdy uniknout a včas ho zachrání Turek, jedoucí opodál na koni, když už Kozák vysílením umdléval. Kozák ještě stačí Turka upozornit na to, co rybníkaři chystají na Petra Voka z Rožmberka. Turek nelení, vezme Kozáka na koně a pádí rovnou za Petrem Vokem.

A tak se podaří Petra Voka včas varovat a zachránit. Rybníkaři jsou téměř všichni pochytáni, až na svého vůdce. A sám Petr Vok přijde Kozákovi i Turkovi poděkovat a přislíbit svou ochranu – a své slovo dodrží. Kozák se stane panským myslivcem a v přidělené myslivně se usadí i se strýcem Turkem. A hejtman rybníkařů zahyne kdesi v Uhrách v nějaké šarvátce.

Dobrodružná historická povídka pro děti a mládež má švih a napětí. Jiráskovo mistrovské vypravěčství se zcela přizpůsobilo dětskému čtenáři, kterého může zaujmout i dnes.