Popis projektu

Povídka

Napsáno 1897

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Příběh dvou Petrů – Petra Mušky z Mažic na Blatech, zvaného Turek, propuštěného invalidního žoldnéře z tureckých válek, poctivého však bojovníka, který s loupežnými rybnikáři, toulajícími se krajem, třebaže chudý nevěděl kam se obrátit, nechtěl mít nic společného, a jeho malého sestřence Petra, zvaného Kozák, poněvadž přišel z Táborska, kozáckého kraje, pasáka ovcí a koní: jak výborně se strýcem hlídali koně před rybnikáři a jak i pana Petra Voka před jejich pomstou uchránili.