Popis projektu

Povídka

Napsáno 1877

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Příběh z válečné výpravy, kterou vedl Josef II. na pomoc Rusům proti Turkům od února 1788, většinou nešťastně, kromě Laudonova slavného dobytí Bělehradu roku 1790.

Výpravy se účastnil i 25.písecký pluk Brechainvillův, který měl vždy s sebou i své dudáky. Dva jeho prapory stály u bídné vesničky při Dunaji, asi hodinu od Svinice. Jejich úkolem bylo zabránit Turkům přechod přes Dunaj. Nejdůležitějším místa tu byla rozsocha Klisurského pohoří, na západ od Nové Ršavy, mezi vesnicemi Dubovou a Plaviševicí, zvaná lidem “Krvavý kámen”, a v ní jeskyně Piškabora, od r. 1692 přezvaná Veteránskou podle generála Veteraniho, pod jehož vrchním velením setník d´Arnau od pluku Mannsfeldova s 300 muži a 5 děly po 45 dnů jeskyni bránil proti Turkům. Stejný úkol připadl teď píseckým a major Stein udržel se tu 21 dnů, až se pro nedostatek potravy a střeliva vzdal dne 30.srpna 1788.

Zbylým dovolen čestný odchod.

Mistrně a strhujícně líčený každodenní život obléhané vojenské jednotky i bojové výjevy. Rozhodně stojí za přečtení.

Stojí za zmínku, že tuto povídku vysoce oceňoval Karel Čapek.

Jirásek zvěděl o hrdinství píseckého pluku z Koubkovy idyly “Rokoko”, látka ho lákala, dopisem se obrátil na setníka Ferdinanda Čenského, profesora české řeči a literatury na vojenské akademii v Novém městě za Vídní, a dostalo se mu některých informací, našel též na vylepené zadní prkenné stěně vrátnice litomyšlského zámku obrázek jeskyně, rytinu z 18.století, jak Turci puchem zdechlin zamořují statečné obránce. Nebylo toho mnoho, ale fantazii Jiráskově stačilo, aby vyvedl z nevalného materiálu sytý obraz napínavého, urputného zápasu. Líčení bojů je mistrné, krajinný rámec vystižen… Postavy, jako setníka Sekerky, desátníka Václava Felizny, Kristiána Holce, zbožného adamity, Jeníka Podrazila dudáka, dlouhého, vždy při chuti a řeči Mandáta, utkvívají v paměti.

(Jaromír Borecký)

Za zmínku stojí i to, že dříve než uměl Jirásek číst, viděl ve starém kalendáři vyobrazení dudáka s dudami – nebyl to obyčejný dudák, ale vojenský, kterého míval písecký pluk ještě na počátku 19.století a který táhl v pluku s českými vojáky z Prácheňska a hrával jim na pochodu i v ležení – ten dudák utkvěl mu v paměti a právě v povídce “Na Krvavém kameni” si na něj znovu vzpomněl.