Popis projektu

Fejeton

Napsáno 1882. Vydáno poprvé v Národních listech 1882 pod šifrou -en

Ohodnoťte

5/5 (1)

Fejeton byl otištěn v “Národních listech” 9.12.1882 pod šifrou -en.

Jako by si tím fejetonem Jirásek chtěl připomenout atmosféru studentského života v podnájmu a s ní spojené trampoty, ať už s profesory, či kvartýrskými. Autor-vypravěč zde vykreslil dva znamenité portréty – kvartýrského Matěje Polanského, vlastence a písmáka, a jeho svěřence studujícího na kněze, jmenovce Matěje Bukáčka. Vedle charakterizačního mistrovství se v dějových scénách, spjatých tragikomickými příhodami obou Matějů, výrazně uplatňuje humorné pointování jednotlivých epizod, které vyvrcholí v závěru, kdy Matěj Bukáček přese všechny nesnáze s páterem Achacem “spokojeně pohlíží na tento svět z výšin své fary, nejen na malebném místě postavené, ale také výnosné a bohaté”. Zde vypravěčův postoj přechází z polohy shovívavého porozumění až k jemné ironii. Ačkoli se fejeton (šťastným koncem) blíží dobovým žánrovým obrázkům, nese charakteristické rysy Jiráskova rukopisu, který zdobí jeho vrcholné povídky: mistrné charakteristiky postav, používání náznaku, živost vyprávění, rovnováha zábavné a výchovné složky ve zřeteli k adresátovi atd.

(Miloš Zelenka)