Popis projektu

Povídka

Napsáno 1880. Vydáno poprvé v Lumíru 1880, poté v Z bouřlivých dob 1882, 1889, ve sv. 12 Sebraných spisů I a ve sv. 23 Sebraných spisů II

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Po lovu přijdou ve vypuštěném rybníce na kostru ženy. To pan Vojtěch Vobětický, když prchal od Bílé hory, přistihl svou ženu při nevěře – milence ubil, ženu zavezl doprostřed rybníka a utopil ji. Poté utekl do ciziny, kde se potuloval jako žebrák.

V den lovu se vrátil, zbědován a s pomatenou hlavou. Jen porybný Lupín a vrátný Vejda ho poznali. Vejda vysvětlí jeho osud desátníkovi, který tu s dragounskou hlídkou, přivolanou z města novým majitelem ze strachu před Švédy, střeží hráz. Dá nenadálého hosta předvést lajtnantovi porybným a jedním vojákem. Šílenec se však vytrhne, jak se jen ke statku přiblíží, a zmizí.

Ráno, ještě za šera, spatří hlídka podezřelou tmavou postavu, která se pohybuje středem vypuštěného rybníka. Po marném volání dragoun vystřelí a trefí prchajícího rovnou do prsou. O kousek dál bělá se z rozvlhlé černé hlíny kostra částečně travinou zarostlá…

Zachmuřený krajinný rámec, temné ovzduší neblahé doby, romantický příběh, to vše je dobře zachyceno a obratně kolem lovu, jehož starodávný způsob i s ním spojené hodování stručně a pěkně vypsány, seskupeno.

(Jaromír Borecký)

Črta sama příliš netají, že jest toliko do dávné minulosti promítnutý příběh, jen asi vlastní invenci za svůj vznik děkující. Aspoň pan Vojtěch Vobětický z Vobětic, přední postava její, nedá se, tuším, vůbec doložiti, také lokalisace jest neurčitá: rybolov u kteréhosi dvorce na nějakém panství blíž Náchoda, a doba jen všeobecně naznačena zmínkou o nebezpečenství hrozícím od Švédů v kraji se potulujících.

(Václav Novotný)