Popis projektu

32 svazků, výbor z díla v rámci tzv. “Jiráskovské akce” za patronátu tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda – “Aloise Jiráska odkaz národu”, 1949-1958

Svazek 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
327 stran, 1949, Mladá fronta

Svazek 2. MEZI PROUDY, DÍL I., DVOJÍ DVŮR
397 stran, 1949, Práce

Svazek 3. MEZI PROUDY, DÍL II., SYN OHNIVCŮV
239 stran, 1949, Práce

Svazek 4. MEZI PROUDY, DÍL III., DO TŘÍ HLASŮ
496 stran, 1949, Práce

Svazek 5. PROTI VŠEM
624 stran, 1950, Naše vojsko

Svazek 6. HUSITSKÝ KRÁL, DÍL I.
470 stran, 1950, Melantrich

Svazek 7. HUSITSKÝ KRÁL, DÍL II.
363 stran, 1950, Melantrich

Svazek 8. BRATRSTVO, DÍL I., BITVA U LUČENCE
442 stran, 1950, Naše vojsko

Svazek 9. BRATRSTVO, DÍL II., MÁRIA
471 stran, 1950, Naše vojsko

Svazek 10. BRATRSTVO, DÍL III., ŽEBRÁCI
540 stran, 1950, Naše vojsko

Svazek 11. MARYLA – ZEMANKA
246 stran, 1950, Čs.spisovatel

Svazek 12. V CIZÍCH SLUŽBÁCH – ZE ZLATÉHO VĚKU V ČECHÁCH
394 stran, 1950, Mladá fronta

Svazek 13. TEMNO
659 stran, 1950, Melantrich

Svazek 14. SKÁLY
289 stran, 1950, Práce

Svazek 15. PSOHLAVCI
283 stran, 1950, Svoboda

Svazek 16. SKALÁCI
270 stran, 1950, Melantrich

Svazek 17. SOUSEDÉ – U DOMÁCÍHO PRAHU
235 stran, 1950, Čs.spisovatel

Svazek 18. ZAHOŘANSKÝ HON – UČITELSKÝ – V PEKLE – MUDRCOVÉ
250 stran, 1951,Práce

Svazek 19. NA DVOŘE VÉVODSKÉM
280 stran, 1951, Práce

Svazek 20. POKLAD
209 stran, 1951, Melantrich

Svazek 21. F.L.VĚK, DÍL I.
266 stran, 1951, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 22. F.L.VĚK, DÍL II.
402 stran, 1951, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 23. F.L.VĚK, DÍL III.
519 stran, 1951, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 24. F.L.VĚK, DÍL IV.
484 stran, 1951, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 25. F.L.VĚK, DÍL V.
540 stran, 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 26. U NÁS, KNIHA I., ÚHOR
464 stran, 1952, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 27. U NÁS, KNIHA II., NOVINA
442 stran, 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 28. U NÁS, KNIHA III., OSETEK
530 stran, 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 29. U NÁS, KNIHA IV., ZEMĚŽLUČ
466 stran, 1955, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 30. MALOMĚSTSKÉ HISTORIE (FILOSOFSKÁ HISTORIE – U RYTÍŘŮ – NA STARÉ POŠTĚ)
328 stran, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 31. Z NEDÁVNA (HUSAŘI – SOBOTA HOST – NA HRANICÍCH – NA OSTROVĚ)
316 stran, 1958, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Svazek 32. EPILOG (POVÍDKA Z ARCHIVU – BÁSNĚ – Z MLÁDÍ – DIVOUS – BATARAŠKA – DIVOKÝ ROD – DVORSKÝ – PETR KMÍNEK – JIRÁSKŮV PROJEV Z 20.8.1911)
333 stran, 1958, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění