Popis projektu

Článek

Napsáno 1910. Vydáno poprvé v Půl století Národních listů 1860-1910

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Jirásek vzpomíná na redaktory Národních listů – na Baráka, kterého navštívil krátce po vytištění své básně “U rakve dělníkovy” a který mu dal vstupenku do Národní besedy, jíž však nemohl využít kvůli nedostatku vhodného oblečení; na Nerudu, který jej dopisem z roku 1882 vyzval, aby napsal nějaký fejeton, a skutečně pak otiskl Jiráskův první obrázek z “Černé hodinky” – Jirásek se o tom dozvěděl v Domažlicích, na své cestě po Chodsku, kde zažil dva krásné dny – pouť u sv.Vavřince a den, kdy četl svůj fejeton v Národních listech.