Popis projektu

Proslov

Napsáno 1908. Vydáno ve sv. 39 Sebraných spisů I a ve sv. 28 Sebraných spisů II

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

“Nepracoval jen pro svá léta, pro naši chvíli, ale i pro budoucí pokolení, pro budoucí věky, pro zabezpečení svého národa, pro jeho povznesení a sesílení, hojně přispívaje k tomu, aby se naplnilo, co přál Komenský svému národu, když se s ním žehnal, abys ty, národe český, přece byl a zůstával ratolestí rostoucí podle studnic.”