Popis projektu

47 svazků, vydal Jan Otto v Praze, 1927-1934

Svazek 1. PROTI VŠEM
List z české epopeje.
713 stran, 1927, 1930

Svazek 2. MARYLA A JINÉ POVÍDKY
Maryla – Blažej Chotěřinský – Hejtmanská sláva – Rybnikář – Johanka
357 stran, 1927

Svazek 3. MALOMĚSTSKÉ HISTORIE
U rytířů – Na staré poště – Filosofská historie
371 stran, 1927

Svazek 4. SKÁLY
Několik výjevů z dějin samoty.
335 stran, 1927, 1930

Svazek 5. DROBNÉ POVÍDKY A OBRÁZKY
Učitelský – Svědomí – P.Eustach -Vesecký – Do Němec – Legenda – Dle abecedy – Kamenický – Starosvětské obrázky
358 stran, 1927, 1930

Svazek 6. V CIZÍCH SLUŽBÁCH
Kus české anabase.
306 stran, 1927, 1930

Svazek 7. DOMŮ A JINÉ OBRÁZKY
Domů – Husaři – Stromy – Obrázek – Sobota – Zemanka – Rozmarinka – Jiskry v popelu: Zlatý růženec – Cop – Zahrádka
359 stran, 1927, 1930

Svazek 8. SKALÁCI
Historický obraz z druhé polovice 18.století
311 stran, 1928, 1930

Svazek 9. MEZI PROUDY, DÍL I., DVOJÍ DVŮR
Tři historické obrazy.
458 stran, 1928, 1930

Svazek 10. MEZI PROUDY, DÍL II., SYN OHNIVCŮV
Tři historické obrazy.
279 stran, 1928, 1930

Svazek 11. MEZI PROUDY, DÍL III., DO TŘÍ HLASŮ
Tři historické obrazy.
586 stran, 1928, 1930

Svazek 12. ZAHOŘANSKÝ HON A JINÉ
Zahořanský hon – Povídka přítelova – Povídka z archivu
279 stran, 1928, 1930

Svazek 13. SOUSEDÉ – PANDUREK
342 stran, 1928, 1930

Svazek 14. NA OSTROVĚ – DRUHÝ KVĚT
Dvě povídky.
353 stran, 1928, 1930

Svazek 15. PSOHLAVCI
Historický obraz.
324 stran, 1929, 1931, 1933

Svazek 16. NA DVOŘE VÉVODSKÉM – RÁJ SVĚTA
Dva historické obrazy.
535 stran, 1929, 1930

Svazek 17. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA I., ÚHOR
514 stran, 1929

Svazek 18. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA II., NOVINA
493 stran, 1929

Svazek 19. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA III., OSETEK
605 stran, 1929, 1930

Svazek 20. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA IV., ZEMĚŽLUČ
527 stran, 1929, 1930

Svazek 21. ZA BOUŘE I KLIDU
Obětovaný – Ze zlatého věku v Čechách
417 stran, 1930

Svazek 22. POKLAD
Historický obraz z 18.století
242 stran, 1930

Svazek 23. Z RŮZNÝCH DOB, DÍL I.
Z malých cest – Host – Gardista – Krajanka – V Pekle – O lovu – Tčevská hranice
395 stran, 1930, 1931

Svazek 24. Z RŮZNÝCH DOB, DÍL II.
Petr Kmínek – Prutovský – Na přípřeži – Na formance – Divý rod – Pro svatý klid – V temnu – U domácího prahu – Mudrcové – Černá hodinka
325 stran, 1930, 1931

Svazek 25. TEMNO
Historický obraz.
768 stran, 1930, 1933

Svazek 26. ROZMANITÁ PROSA, DÍL I.
Z adamitského archivu – Vzpomínka na Bohdana Jelínka – Paní kněžna – Dva doplňky – František Vavák – Paběrky o českých kamnech – O českých osadách a dřevěných stavbách – O českém kroji – O českých bájích, báchorkách a pověstech – O povaze českého lidu – Z dějin dvou slov – Dva staré zvyky – Skotácké halekání na Náchodsku – Z Orlických hor – V Kunvaldě – Formané
320 stran, 1930

Svazek 27. ROZMANITÁ PROSA, DÍL II.
Balada z rokoka – Starosvětský obrázek – Malý prorok českobrodský – Herecký souboj v Boudě – Na dobřanské faře – Tomáš Famfule, švaliser – O Babičce Boženy Němcové – Dva obhájci Husovi v 18.století – Z pamětí českého důstojníka – Muráň – Z nekrologu MDra Jan Theobalda Helda
255 stran, 1930

Svazek 28. ROZMANITÁ PROSA, DÍL III.
Starosvětské obrázky: Talacko – O Martinka – Ztracenci – Z pamětí samotářových – Z literární historie: F.Vl.Hek – Literární výlet před 80 lety – Dva doplňky – Řeč na památku a poctu presidenta České akademie dra Josefa Hlávky, proslovená dne 1.května 1908 – Řeč proslovená dne 20.srpna 1911 k slavnostnímu průvodu v Hronově přišedšímu pozdravit autora o jeho šedesátých narozeninách – Ze Slovenska: Na Šáryšsku – Kláštorisko – Jan Jiskra z Brandýsa – Za Bratrstvem: Dubno – Černá legie v Čechách – Zikmund Winter: Wintrův Kampanus – Zikmund Winter
307 stran, 1930

Svazek 29. F.L.VĚK, DÍL I.
Obraz z dob našeho národního probuzení.
303 stran, 1931

Svazek 30. F.L.VĚK, DÍL II.
Obraz z dob našeho národního probuzení.
470 stran, 1931

Svazek 31. F.L.VĚK, DÍL III.
Obraz z dob našeho národního probuzení.
600 stran, 1931

Svazek 32. F.L.VĚK, DÍL IV.
Obraz z dob našeho národního probuzení.
538 stran, 1931

Svazek 33. F.L.VĚK, DÍL V.
Obraz z dob našeho národního probuzení.
633 stran, 1931

Svazek 34. PÍSNIČKY A JINÁ PROSA
Písničky – Z prvních prací: Felice Tankredo – Turečkové – Markytánka, Z barokové Prahy: Paruka – O hospodářích a obyvatelích – Paní Rosenmüllerová – V nebi – Na svatbě, Lidopisné črty: Šímová – Z čarodějné knihy – Lidové zkazky z okolí poličského: O divoženkách – O větřici – Proti zlodějům – Příspěvky k dějinám českých blouznivců náboženských – Z literární historie: Pravdovo jubileum – Ze starého deníku – Z mladých let Husových, Vojna: Stará vojna – Po válečných stopách – Pozdrav českým vojínům v poli
377 stran, 1931

Svazek 35. Z MÝCH PAMĚTÍ, DÍL I., POSLEDNÍ KAPITOLY K NOVÉ KRONICE U NÁS
407 stran, 1932

Svatek 36. Z MÝCH PAMĚTÍ, DÍL II., V LITOMYŠLI
351 stran, 1932

Svazek 37. BRATRSTVO, DÍL I., BITVA U LUČENCE
Tři rapsodie.
523 stran, 1932

Svazek 38. BRATRSTVO, DÍL II., MÁRIA
Tři rapsodie.
560 stran, 1932

Svazek 39. BRATRSTVO, DÍL III., ŽEBRÁCI
Tři rapsodie.
635 stran, 1932

Svazek 40. SMĚSA
Osamělé soumraky – Z památných dnů: Dne 13.4.1918 v Obecním domě pražském – Dne 16.5.1918 v Pantheonu Národního musea v Praze – Dne 21.12.1918 na nádraží Wilsonově – Naše legie – Ke dni 28.10.1919 – Pozdrav čs.sibiřskému vojsku – Ke dni 8.11.1920, Cestou – Z prvních prací: Na Krvavém kameni – V pohanském chrámu – Voltižér Pecivál, Paměti: Za Vojnarkou – Na paměť Eduarda Vojana – Z první cesty za Bratrstvem – Z druhé cesty za Bratrstvem – Předehra k divadelní hře r.1893 začaté, ale nedopsané
374 stran, 1932

Svazek 41. HUSITSKÝ KRÁL, DÍL I.
Výjevy z velkého dramatu.
547 stran, 1933

Svazek 42. HUSITSKÝ KRÁL, DÍL II.
Výjevy z velkého dramatu.
421 stran, 1933

Svazek 43. DIVADELNÍ HRY, DÍL I.
Vojnarka – Kolébka – Zkouška – Otec – Emigrant
349 stran, 1933

Svazek 44. DIVADELNÍ HRY, DÍL II.
Jan Hus – Jan Žižka – Jan Roháč – Gero
514 stran, 1933

Svazek 45. DIVADELNÍ HRY, DÍL III.
M.D.Rettigová – Lucerna – Samota – Pan Johanes
387 stran, 1934

Svazek 46. MLÁDEŽI
Na Chlumku – Bitva u Kresčaku – Svatý Mikuláš – Král Jiří Poděbradský před Vídní – Z Čech až na konec světa – Kozák a Turek – Dva Krasikovští – Na samotě – O panu Jeníkovi – Za vokalistu – Mify
379 stran, 1933

Svazek 47. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
377 stran, 1933