Popis projektu

Historický román

Napsáno 1878, Vydáno poprvé v roce 1879, poté 1939

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Dcera z uvědomělé pražské české rodiny nakloněné husitům se zamiluje do příslušníka německé rodiny, a ten ji unese z domu do broumovského kláštera, opory Zikmundovy. Potom však zrádný svůdce oddanou milou opustí, aby mu nebránila v kariéře. Ztracená dcera se vrací ke své rodině do Prahy v kajícné touze napravit svůj poklesek. Takto připravena se zúčastní bitvy na Vítkově a s několika dalšími zachrání Jana Žižku. Je zabita ve chvíli, kdy chce vlastním tělem chránit svého nevěrného milého, který bojuje za Zikmunda.

Historická kritika zjistila, že Slavný den napsal Jirásek, uchvácený čtvrtým dílem Tomkova Dějepisu Prahy, právě vydaným. U rukou měl kromě Palackého Dějin také Staré letopisy a Archiv český.

Svůj první větší obraz husitství vítězného a vítězícího vedl autor po ose sentimentálního románu o ženách a pro ženy, doplňovaného souvisle vedeným komentářem historika. Výklady znalce dějin zaplňují téměř v každé kapitole nejméně tři vstupní odstavce a závěr románu, dohlížející až k Lipanům a přes tuto porážku k času husitského krále, Jiřího z Poděbrad. Vrcholná událost, bitva na Vítkově, je vtlačena do polohy sentimentálního románu.

(Jaroslava Janáčková)

Zůstane vždy ctí tohoto románu, že byl předběžnou studií k husitské epopeji “Proti všem”.

(Jaromír Borecký)

Je to první Jiráskův útok na téma o Žižkovi a době husitské… Drama rodinné, manželské a politické se vespolek proplétají. Jest to povídka formy značně dospělejší, ale zralé formy přece daleka.

(Jan Voborník)

Tenkrát mně byl hlavním, ač nikoliv jediným pramenem Tomkův Dějepis města Prahy. Po letech mne ten můj obraz prvního hnutí husitského a bitvy na Vítkově neuspokojil. Proto jsem ho nezařadil do sebraných spisů svých. Náhradou za něj bylo “Proti všem”, založené na hlubším studiu hojnějších a původních pramenů.

(Alois Jirásek)