Popis projektu

Povídka

Napsáno 1876. Vydáno poprvé ve Světozoru 1876, poté v Z bouřlivých dob 1879, 1889, dále ve sv. 42 Sebraných spisů I a ve sv. 34 Sebraných spisů II

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Turečkové byli vojáci setníka Turečka, kteří se vyznačovali krutostí, nekompromisností, ale i hrdinstvím a oddaností. Zradou lidí z vlastního pluku byli téměř vyvražděni, ale přesto se ubránili a nelítostně pomstili své mrtvé kamarády. Nakonec na ústupu před Valdštejnem setník Tureček zemřel  – zbytky jeho skupiny byly pobity v bitvě u Lützenu roku 1632.

Syrová povídka, umně vykreslující, jak se na vojně hrdinsky umírá a jaké city vděčnosti a obětavosti mohou vzniknout i z tvrdé a ohyzdné válečné půdy.

Paprsek lásky vniká do krvavého vojenského dramatu, kde láska nalézá si zpravidla jinou, třeba drsnější formu: soudržnost, oddanost a vděčnost spolubojovníků.

(Jaromír Borecký)

Přes usilovné pátrání nepodařilo se mi zjistiti ani setníka Turečka samého, otce pověstné vybrané setniny Turečků ve službách proticísařských, vzorně vedené, proslulé v bitce i pitce, jako jsem nezjistil ani jiný detail. Jde patrně o vlastní invenci, umístěnou ve formě epizody ze saského ústupu z Hradce Králové roku 1632 před Valdštejnem. Ale obrázek života vojenského v míru i boji malován jest živými barvami, pln působivých detailů.

(Václav Novotný)