Popis projektu

Povídka

Napsáno 1874

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Napřed chrlení krve sklátilo do hrobu Karáska, jehož otec nebyl místní. Přišel kdysi odněkud, pálil cihly, usadil se, pomohl si k majetku -jediný syn si přivedl nevěstu odkudsi z kraje, ale zůstal bezdětný, a žena si zase ze své strany přivedla děvče. Soulad mezi stavením Karáskovým, které postihlo neštěstí v podobě hospodářovy smrti, a mezi domem sousedním se záhy rozvine v příslib šťastného spojení svatbou. Jenomže schovanka Justyna od Karásků poruší slib věrnosti, který dala Antonínovi odvedle, a ten pod tíhou zklamání spáchá sebevraždu. Nevěrnice je potrestána – proradný milý ji opouští pro jinou a ji pěstounka, vdova Karásková, odvede kamsi do kraje, odkud předtím přišla.

Mladý Jirásek vedl příběh od katastrofy v podobě nenadálé smrti (a vstup napsal opravdu hybně a zajímavě) k šťastnému konci… Předváděl hodnoty pravého sousedství, při němž se jeden může spolehnout na druhého. Chvilkami pozdržel vyprávění, které spěšně referovalo, a zprávu doplňoval komentářem, v některých pasážích si dával záležet na rytmické a zvukové výstavbě věty a promluvy. Neznáme zatím lidovou četbu onoho času, abychom byli s to změřit Jiráskův výkon na jejím pozadí. Dobrému průměru jistě dostál.

(Jaroslava Janáčková)