Popis projektu

Povídka

Napsáno 1874. Vydáno poprvé roce 1874, poté ve sv. 49 Sebraných spisů III

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Napřed chrlení krve sklátilo do hrobu Karáska, jehož otec nebyl místní. Přišel kdysi odněkud, pálil cihly, usadil se, pomohl si k majetku -jediný syn si přivedl nevěstu odkudsi z kraje, ale zůstal bezdětný, a žena si zase ze své strany přivedla děvče. Soulad mezi stavením Karáskovým, které postihlo neštěstí v podobě hospodářovy smrti, a mezi domem sousedním se záhy rozvine v příslib šťastného spojení svatbou. Jenomže schovanka Justyna od Karásků poruší slib věrnosti, který dala Antonínovi odvedle, a ten pod tíhou zklamání spáchá sebevraždu. Nevěrnice je potrestána – proradný milý ji opouští pro jinou a ji pěstounka, vdova Karásková, odvede kamsi do kraje, odkud předtím přišla.

Mladý Jirásek vedl příběh od katastrofy v podobě nenadálé smrti (a vstup napsal opravdu hybně a zajímavě) k šťastnému konci… Předváděl hodnoty pravého sousedství, při němž se jeden může spolehnout na druhého. Chvilkami pozdržel vyprávění, které spěšně referovalo, a zprávu doplňoval komentářem, v některých pasážích si dával záležet na rytmické a zvukové výstavbě věty a promluvy. Neznáme zatím lidovou četbu onoho času, abychom byli s to změřit Jiráskův výkon na jejím pozadí. Dobrému průměru jistě dostál.

(Jaroslava Janáčková)