Popis projektu

Článek

Napsáno 1916. Vydáno poprvé v 1916. Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů (nezahrnuto do stejnojmenného cyklu)

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Článek byl otištěn ve sborníku “1916. Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů”. Jirásek jej nezahrnul do souboru článků stejného názvu.

Jsou to patrně výtěžky studií k “Temnu”, ale mají svou samostatnou cenu, neboť vane z nich nikoli děs temna, nýbrž radost rokoka. Jsou to namnoze laškovné obrázky, o milovných nájemnících, nezbedných sochařích i jiných podobných veselých členech tehdejší společnosti, o nichž vypravovat jest Jiráskovi zjevnou rozkoší.

(Zdeněk Nejedlý)