Popis projektu

Povídka

Napsáno 1872-1873. Vydáno poprvé v Českém jihu 1873, poté ve sv. 49 Sebraných spisů III

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

Hrdinou povídky je nemluva Vojtěch. Zatímco zámožní sedláci své syny z vojny vyplatí, chudého Vojtěcha, přestože je slabého vzrůstu, odvedou. Děvče, které Vojtěcha tajně zbožňovalo, svede a opustí syn ze statku. Když pak se Vojtěch utrápeného děvčete proti pyšnému sedlákovi ujme, je potrestán vojenským vězením, odkud se vrátí s podlomeným zdravím. Teprve nad Vojtěchovým hrobem si opuštěná Mařena uvědomí, jak věrně jí byl mrtvý oddán, a lituje zmařeného dobráka.

Vypravěč povídky vyvolává obdiv k chudému, který se vzpouzí zvůli mocného, ale nahlíží jeho vzpouru jako zoufalé gesto odsouzené k prohře. Stavbou povídky orientuje autor čtenáře, aby soucítil s chudým a s obětovaným a aby touto soutrpností zklidňoval vědomí trvající křivdy.

Tklivé pojetí souvisí tedy s postojem k sociálnímu zlu, k ojedinělým smělcům, kteří se jednou a na svou pěst vzepřeli bezmoci chudých, ale jedno gesto pomsty zaplatili vlastním životem – a někomu tím způsobili zármutek.

(Jaroslava Janáčková)