Vážení návštěvníci,

vedení města ve vší tajnosti chystá bezprecedentní přesun pomníku Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí v Praze. Současné umístění, které je v souladu s původním záměrem tvůrců, je na náměstí dominantní, což bylo záměrem tvůrců – vyjádřili tím úctu k Jiráskovu odkazu, kdy plánovaný přesun pomníku k domu, ve kterém Alois Jirásek žil a zemřel, by pomník výrazně upozadil, a to do té míry, že by již pomník nebyl dominantou náměstí!

Národní památkový ústav přemístění jednoznačně odmítl!

S přesunem nesouhlasí ani pan Benjamin Fragner (syn jednoho z autorů pomníku), neboť je v rozporu se záměrem tvůrců!

Socha, odhalená roku 1960 (autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner), je navíc kulturní památka ČR.

PŘIPOJTE SE PROSÍM K PETICI PROTI PŘESUNU, DOKUD JEŠTĚ NENÍ ROZHODNUTO.

PETICI NALEZNETE ZDE.