Alois Jirásek:
Na záchranu Turova
(1923)

U Hronova je památný vrch Turov, k němuž se váží pověsti jako k Blaníku. Na bájném Turově stojí dodnes Jiráskova chata z roku 1936 (původní Jiráskova útulna z roku 1924, kterou Mistr Jirásek osobně navštívil, v roce 1935 vyhořela).

Na záchranu Turova věnoval kdysi Alois Jirásek značný obnos 1.000 Kč a napsal pro knihu o Turově “Turov”, kterou sepsali sokolové Hurdálek a Raichl, list, otištěný v knize jako rukopis. K listu se připojila sokolská župa Podkrkonošská, tamní župa pěvecká a turistická a VII.sbor Národní jednoty Severočeské. Jiráskova výzva vzbudila v kraji velký ohlas. Je krásným příkladem toho, jak se Alois Jirásek angažoval pro dobrou, národní věc.

Krajané!

Tělocvičná jednota Sokol v Rokytníku u Hronova podnikla stavbu rozhledny “Památník legionářů” na vrchu Turově v Rokytníku. Před samým započetím stavby však mimo nadání byla usedlost, ke které patřila také značná část temena Turova, dána do prodeje. Dražba se měla konati po samém položení základního kamene “Památníku legionářů”.

Hlásili se kupci samí Němci, kteří majíce sousední “Švédský vrch”, chtěli zakoupit i náš Turov. Koupí tou byl by německý majetek obklíčil staveniště rozhledny místem na vzdálenost toliko dvou metrů.

Němečtí kupci byli podporováni německou veřejností, která i výtěžek slavnosti (Bundesfest v Broumově) věnovala na zakoupení české půdy.

Aby ji zachránil, odhodlal se Sokol v Rokytníku zakoupit všechen pozemek na Turově.

Tím uvalil na sebe těžké břemeno. Nemaje dostatek prostředků, musil si peníze vypůjčit. Břemeno vzrostlo i nákladem na vysazování lesa, nutné na části koupeného pozemku. Na dluh, na úroky a všecka vydání příjem z pozemku nestačí. Sokol v Rokytníku, jednota ne velká a ne zámožná, jest ve veliké tísni. Běží o to, aby z ní byl vytržen, aby zachována byla tu na samých hranicích jazykových naše půda, náš památný Turov.

Pomozte, prosíme Vás, peněžitými příspěvky, podejte pomocné ruky bratřím, aby zachráněno bylo jejich obětivé dílo, přispějte, aby Turov, o němž pověst sama je výrazem víry v pomoc a záchranu, byl nám zachován.

Alois Jirásek

Ohodnoťte

5/5 (1)