Popis projektu

Ilustrátor Adolf Kašpar (článek Karla Štiky)


Soupis vytištěných ilustrací podle roku vydání:

1899
Adam Mickiewicz: Paní Tvardovská
(Tiskem Prokopa Zapletala v Hranicích, první tištěná práce)

1900
František Křen: Strýčkovy rozumy. Hanácké črty
(Olomouc, R.Promberger)

1901
Bohumil Brodský: Z pole i lesa
(Olomouc, R.Promberger)

Karolina Cermanová: Zabijačky. Zimní kuchyně
(Olomouc, R.Promberger)

1902
I.Herrmann, J.Teige, Z.Winter: Pražské ghetto
(Praha, Unie)

Výchova tělesná
(časopis, Olomouc, R.Promberger)

1903
Karel L. Kukla: Zvířata a lidé
(Olomouc, R.Promberger)

Božena Němcová: Babička
(Praha, Unie)

1904
Otakar Bystřina: Hanácká legenda
(Nový Jičín, vyd.Nový život)

Alois Dostál: Obecní boty a jiné švandy
(Olomouc, R.Promberger)

Alois Dostál: Uzený kominík a jiné švandy
(Olomouc, R.Promberger)

F.Křen: Strejčkové z Moravy
(Olomouc, R.Promberger)

F.Křen: Tři hanácké příhody
(Olomouc, R.Promberger)

Fr.Sláma: Brněnský krokodil
(Olomouc, R.Promberger)

Fr.Sláma: Černá kněžna
(Olomouc, R.Promberger)

Fr.Sláma: Zvoňte na mraky
(Olomouc, R.Promberger)

J.Vyhlídal: Příběhy z Vysoudilova
(Olomouc, R.Promberger)

1905
Alois Jirásek: Filosofská historie
(Praha, J.Otto – vyšlo na Vánoce 1904 s vročením 1905; Alois Jirásek věnoval výtisk městské radě v Litomyšli s dopisem 10.12.1904)

Knihovna Moravskoslezská kronika
(Olomouc, R.Promberger)

Kronika naší rodiny
(Praha, Ústřední matice školská)

Náš miláček
(Praha, Ústřední matice školská)

F.S.Procházka: Slunečka
(Praha, Unie)

Studentský almanach 1905
(Praha, Studentská knihovna)

Zlatá Praha XXII. 1905
(Praha, Zlatá Praha)

1906
František Bartoš: Kytice
(Olomouc, R.Promberger)

Antoš Dohnal: První povídky hanácké
(Telč, Emil Šolc)

Alois Dostál: Matka národa
(Olomouc, R.Promberger)

František Táborský: Hrdinné touhy
(Praha, Ed.Leschinger)

O.Zachar: Pivovarské kapitoly a feuilletony
(Kladno, vlastním nákladem)

1907
Dětský máj, ročník IV.
(časopis, Nymburk)

Ex libris J.Štancl
(Apatykářské zátiší pod starosvětským štítem)

Jaro
(časopis)

J.I.Kraszewski: Pan ministr
(Brno, F.Sláma)

M.Slavičínský: U Křůpalů
(Olomouc, R.Promberger)

Volné směry, ročník XI.
(časopis)

1908
Český svět, ročník IV.
(časopis)

M.Jahn: Večerní stíny
(Olomouc, R.Promberger)

Jaro, ročník II.
(časopis, Praha)

Jana Amose Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
(Praha, Spolek bibliofilů)

Styl, ročník I.
(časopis)

Volné směry, ročník XII.
(časopis)

Quido Maria Vyskočil: Zvonice
(Kladno, J.Šnajdr)

1909
Karel Dyrynk: Krásná kniha
(Praha, Typografia)

Jaro, ročník III.
(časopis, Praha)

K.V.Jeřábek: Počestná obec Valčice
(Olomouc, R.Promberger)

Václav Kálal: Život v přírodě, díl I.
(Olomouc, R.Promberger)

Volné směry, ročník XIII.
(časopis)

Zikmund Winter: Mistr Kampanus
(Praha, J.Otto)

Otakar Zachar: Harmonie
(Praha, vlastním nákladem)

1910
Český bibliofil, ročník I.
(časopis)

Ex libris Jaroslav Kose
(Pán s dámou v zahradě)

Ex libris H.Pášma
(Empirová dáma v parku)

Ex libris Hynek Pášma
(Starý dům se skupinou stromů)

Jaro, ročník IV.
(časopis)

V.K.Jeřábek: Dílo saně
(Olomouc, R.Promberger)

V.K.Jeřábek: Štěstí domova
(Praha, J.R.Vilímek)

Růžena Jesenská: Nokturno moře
(Praha, J.Otto)

T.G.Masarykovi k 60.narozeninám
(Praha, Grosman a Svoboda)

Josef Pekař: Kniha o Kosti
(Praha, vlastník nákladem)

Karel Rožek: Ze vsí a samot
(Praha, F.Topič)

Pavel Sula: Ráno. Život na pohorském městečku
(Praha, Svěcený)

Eduard Štorch: Čarodějův učedník
(Praha, Svěcený)

1911
Emil Axman: Jora a Manda
(Hanácká opereta, Olomouc, R.Promberger)

Josef Braun: Hořanští synové
(Praha, Dědictví Komenského)

Karel Dyrynk: Typograf o knihách
(Praha, Typografia)

Washington Irwing: Pohádky z Alhambry
(Praha, Zájmy všelidské)

Jaro, ročník V.
(časopis)

Alois Jirásek: F.L.Věk, díl I.
(Praha, J.Otto)

Knihovna Moravskoslezská kronika
(Olomouc, R.Promberger)

Květnice, výběr písní pro školu i dům
(Praha, Dědictví Komenského)

Nový obzor
(časopis, Olomouc)

Nový svět, knihovnička mládeže
(Praha, Svěcený)

Ročenka českých knihtiskařů
(Praha, Politika)

Seznam knih, časopisů, hudebnin a děl uměleckých
(Praha, J.Otto)

Slezské písně
(Praha, Spolek českých bibliofilů)

J.Veselý: Johann doktor Faust starých českých loutkářů
(Praha, vlastním nákladem)

1912
Český loutkář, ročník I.
(časopis)

Jaro, ročník VI.
(časopis)

Jan Jursa: Trojdílná čítanka pro české školy obecné. Díl I.
(Praha, C.K.školní knihosklad)

Beneš Method Kulda: Moravské národní pohádky, díl I.
(Olomouc, R.Promberger)

B.Němcová: O dvanácti měsíčkách
(Praha, Dědictví Komenského)

Božena Němcová 1820-1862
(Náchod, Uč. Jednota Komenský)

Ruch, ročník I.
(časopis)

1913
Český svět, ročník IX.
(časopis)

Jaro, ročník VII.
(časopis)

Alois Jirásek: F.L.Věk, díl II.
(Praha, J.Otto)

Božena Němcová: Babička
(Praha, E.Šolc)

Jindřich Veselý: Bramborové divadlo
(Praha, B.Kočí)

1914
Alois Jirásek: F.L.Věk, díl III.
(Praha, J.Otto)

Ad.Frumar a Jan Jursa: Slabikář
(Praha, C.K. školní knihosklad)

Na rozcestí
(Praha)

Ondřej Přikryl: Haná a Romža
(Brno, Moravské kolo spisovatelů)

1915
Václav Beneš Třebízský: Očista
(Olomouc, R.Promberger)

M.Béňa: Děti Slovácka
(Olomouc, R.Promberger)

Alois Jirásek: F.L.Věk, díl IV.
(Praha, J.Otto)

Jan Neruda: Romance štědrovečerní
(Praha, Dědictví Komenského)

Vlasta Pittnerová: Úředničtí sirotkové
(Olomouc, R.Promberger)

Jaroslav Vrchlický: Zpěvy husitské
(Praha, J.Otto)

Ex libris Jan Muk
(Starobylý dostavník poštovní)

1916
Ferdinand Strejček: Jindřichův Hradec let osmdesátých
(Jindřichův Hradec, A.Landfrasa syn)

Zlatá Praha, ročník XXXIII.
(časopis)

1917
F.L.Čelakovský: Toman a lesní panna
(Praha, Unie)

Jan Neruda: Kam s ním?
(Praha, F.Topič)

Růžena Svobodová: Pokojný dům
(Praha, Unie)

1918
Jaroslav Řehulka: Ministranti
(Olomouc, Knihovna Literární družiny)

Volné směry, ročník XIX.
(časopis)

1919
Jaro, ročník VIII.
(časopis)

Vlasta Pittnerová: Páni od stavu
(Olomouc, R.Promberger)

F.S.Procházka: Dvě romance
(Praha, Unie)

Úsvit, ročník I.
(časopis)

1920
Ex libris K.J.Obrátil
(Starý kantor vyplácí slováckého školáka)

Ex libris Ferdinand Strejček
(Čtenář v lenošce)

Jaro, ročník IX.
(časopis)

Úsvit, ročník II.
(časopis)

Zlatá brána, ročník I.
(časopis)

1921
Alois Jirásek: F.L.Věk, díl V.
(Praha, J.Otto)

Božena Němcová: Pohorská vesnice
(Praha, Unie)

Zlatá Praha Al.Jiráskovi
(jubilejní číslo, mj. reprodukce obrazu Alois Jirásek a postavy z jeho spisů)

1922
Zlatá brána, ročník III.
(časopis)

1923
Ex libris Karel Duchek
(Besídka v koruně stromu)

Z knih Karla Duchka
(Dáma a pán v zimním parku)

Alois Jirásek: Temno
(Praha, J.Otto)

Klas, ročník I.
(časopis)

Jan Neruda: Letní vzpomínky
(Praha, Unie)

Karel V. Rais: Zapadlí vlastenci
(Praha, Unie)

Zlatá brána, ročník IV.
(časopis)

1924
Alois Jirásek: U nás (prospekt)
(Praha, J.Otto)

Alois Jirásek: U nás, díl I. Úhor
(Praha, J.Otto)

Jubilejní seznam školních pomůcek, knih a obrazů 1884-1924
(Olomouc, R.Promberger)

Božena Němcová: Dvě pohádky
(Praha, Unie)

Ot.Pospíšil a V.F.Suk: Dětská literatura česká
(Praha, školní nakladatelství)

F.J.Rubeš: Pan amanuensis na venku aneb Putování za novellou
(Olomouc, R.Promberger)

1925
Alois Jirásek: U nás, díl II. Novina
(Praha, J.Otto)

Alois Jirásek: U nás, díl III. Osetek
(Praha, J.Otto)

Karel V. Rais: Západ
(Praha, Unie)

1926
Alois Jirásek: Balada z rokoka
(Praha, J.Otto)

Alois Jirásek: U nás, díl IV. Zeměžluč
(Praha, J.Otto)

Lípa, ročník VI.
(časopis)

Radost, ročník II.
(časopis)

Gustav Pallas a Vojtěch Zelinka: Obrazové dějiny literatury české
(Praha, Unie)

Karel V. Rais: Pantáta Bezoušek
(Praha, Unie)

1927
Jan Březina: Paměti obce Bludova
(Nákl. obce Bludova)

Památník 60.výročí gymnasia v Olomouci
(Olomouc)

Radost, ročník III.
(časopis)

Karel V. Rais: Horské kořeny
(Praha, Unie)

Karel V. Rais: Kalibův zločin
(Praha, Unie)

Z hor jsme
(Sborník vydaný u příležitosti zbudování pamětní busty na rodném domě Dr.Karla Kramáře, Vysoké nad Jizerou, Sdružení studenstva)

1928
Ex libris Ing.Dr.Josef Stocký
(Malíř turista skicuje nad Trenčínem)

Hollar, ročník V.
(časopis)

Knihovna českých loutkářů, svazek 180.
(Praha, Dr. Jindřich Veselý)

Lípa, ročník VIII.
(časopis)

Radost, ročník IV.
(časopis)

František Táborský: Rusava
(Olomouc, R.Promberger)

Úhor, kritická revue literatury pro mládež XVI.
(časopis)

1929
Alois Jirásek: Bratrstvo, díl I. Bitva u Lučence
(Praha, J.Otto)

Lípa, ročník IX.
(časopis)

Radost, ročník V.
(časopis)

Karel V. Rais: O ztraceném ševci, díl I.
(Praha, Unie)

Karel V. Rais: O ztraceném ševci, díl II.
(Praha, Unie)

1930
Ex libris Jan Voborník
(Mácha s knihou ve zřícenině hradu)

Alois Jirásek: Bratrstvo, díl II. Mária
(Praha, J.Otto)

Alois Kalvoda: Hořec. Marhovský
(Praha, Al.Chvála)

Lípa, ročník X.
(časopis)

Jan Neruda: Večerní šplechty
(Praha, Unie)

Radost, ročník VI.
(časopis)

Karel V. Rais: Skleník
(Praha, Unie)

Světozor památce Al.Jiráska
(Praha, J.Otto)

1931
Ex libris Ing.Václav Nosek
(Důstojník kráčející ve sněhu k chaloupce)

Ignát Herrmann: Švec a knejp
(Olomouc, R.Promberger)

Alois Jirásek: Bratrstvo, díl III. Žebráci
(Praha, J.Otto)

Lípa, ročník XI.
(časopis)

Romualdu Prombergrovi k pětasedmdesátce
(Olomouc, soukromý tisk, Kašpar vzpomíná na spolupráci se svým věrným přítelem, příznivcem a po svatbě i strýčkem)

Radost, ročník VII.
(časopis)

Karel V. Rais: Stehle
(Praha, Unie)

Sborník pro exlibris a drobnou grafiku, ročník III.
(sborník)

Adolf Veselý: Letní plenér na Valašsku
(Místek, Ed.Bezkyd)

1932
Čtvrtky
(Praha, Dr.J.Veselý)

Ex libris Dr.Jindřich Veselý
(Loutkářská vinětka)

Lípa, ročník XII.
(časopis)

Pavel Sula: Majda Bobeček
(Praha, Dědictví Komenského)

Životopis Josefa Pflegra
(Praha, Ústřední spolek průmyslu cukrovarnického)

Bohumil Vavroušek: Literární atlas, díl I.
(Praha, J.Otto)

1933
Hana Gregorová: Pavko v Prahe
(Praha, Unie)

Lípa, ročník XIII.
(časopis)

Božena Němcová: Pan učitel
(Olomouc, R.Promberger)

Karel V. Rais: Špačci
(Praha, Unie)

1934
Bibliofil, ročník XI.
(časopis)

Čtvrtky 1934
(Praha, Dr.J.Veselý)

Hollar, ročník X.
(časopis)

Alois Jirásek: Na dvoře vévodském. Ráj světa
(Praha, J.Otto)

Kde se bělí Krkonoše. Vzpomínkový sborník
(Vysoké nad Jizerou)

Klas
(časopis)

Josef Páta: Litomyšlský student
(Litomyšl, vlastním nákladem)

Radost, ročník X.
(časopis)

1935
Bedřich Beneš Buchlovan: Za naším huménkem
(Brno, Moravské kolo spisovatelů)

Čtvrtky III.
(Praha, Dr.J.Veselý)

Katalog díla A.Kašpara v Šumperku v červenci 1935
(výstavní katalog)

František Táborský: A.Kašpar, ilustrátor, malíř, grafik
(Olomouc, R.Promberger)

1936
Hollar, ročník XII.
(časopis)

Kolo
(časopis)

Lípa, ročník XVI.
(časopis)

Radost, ročník XII.
(časopis)

1937
Kolo
(časopis)

1938
Kolo
(časopis)

Radost, ročník XIV.
(časopis)

Václav Tille: Božena Němcová
(Praha, Družstevní práce)

Bohumil Vavroušek: Literární atlas, díl II.
(Praha, Prometheus)

Antonín Veselý: Na Skalce
(Praha, Šolc a Šimáček)

1939
Básně Jana Nerudy. Výbor
(Praha, Družstevní práce)

1940
J.Š. Baar: Na Chodsku od jara do zimy
(Praha, Novina)

Svatopluk Čech: Pohádky a povídky strýce Martina
(Praha, Melantrich)

František Halas: Naše paní Božena Němcová
(Praha, F.Borový)

Svatopluk Čech: Cikánka
(Praha, Topičova edice)

Ex libris Fanči Hummelhansová
(Putti s rohem hojnosti)