Popis projektu

Historický cestopis

Napsáno 1888

Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.

První vydání: Jarý věk 1888, samostatně 1890, dále ve sv. 46 Sebraných spisů II

Věnováno: bez věnování

Motto: bez motta

Průměrně stran: 100

Kapitol: 16

Charakteristika: Historický cestopis pro mládež

Doba: 15. století

Hlavní témata: Cestování, politika, dobrodružství

Zfilmováno: Ne

Zajímavost: Podkladem pro cestopis byla skutečná cesta pana Lva z Rožmitálu za vlády Jiříka z Poděbrad roku 1465-1467. Výprava byla popsána Václavem Šaškem z Bířkova pod názvem “Deník o jízdě a putování Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa”.

Ještě v současnosti bylo dílo s úspěchem přeloženo do španělštiny.

Několik let po svém zvolení vypravil král Jiřík z Poděbrad poselstvo do západních zemí, aby s jejich panovníky uzavřel přátelství. V čele poselstva byl mocný a vážený pan Lev z Rožmitálu, bratr Jiříkovy manželky.

Poselstvo se skládalo z vynikajících rytířů a četné družiny. Byl mezi nimi i mladičký zeman Šašek z Mezihoří, dvořan pana Lva. Ten je vypravěčem celého příběhu. Je již starý a svým vnoučatům vypravuje, co všechno tehdy na výpravě zažili.

Poslové jeli Německem do Brabantska (nyní Belgie) k burgundskému knížeti, odtud po moři do Anglie, potom do Francie a dále Španělskem do Portugalska. Dostali se do nejzápadnějšího místa mořského pobřeží; tam podle tehdejší víry byl konec pevného světa, za nímž se rozkládalo již jen moře a samé moře. Ze Španělska putovali do severní Itálie a přes Štýrsko a Vídeň domů. Všude byli uctivě a vlídně přijati; cesta dosáhla svého účelu.

První zastávkou bylo Německo. Poslové z Čech byli vítáni s velkou nedůvěrou; vždyť přišli z kacířských Čech. Nakonec si Němce získali svou srdečností a otevřeností. V Brabantsku se zúčastnili slavných zápasů, v nichž zvítězil pan Kolovrat Žehrovský, ve Francii poznali brusle, které pak přivezli do Čech. Největší dobrodružství zažili ve Španělsku; několik dní putovali vyschlou zemí, trpěli hladem a žízní; jejich nejmilejší koně nevydrželi a zemřeli. Zúčastnili se dalších zápasů, v nichž pan Kolovrat Žehrovský opět vyhrál, v odvetném zápase však byl poražen. Po zápase se dostali do konfliktu s nepřátelskými obyvateli, ale podařilo se jim včas prchnout. Překročili španělsko-portugalské hranice a dojeli až na pověstný konec světa. Čekalo je další osudové dobrodružství; někteří členové výpravy včetně Šaška padli do zajetí mořských loupežníků; pouze samotný Šašek byl jen náhodou vysvobozen. Do Čech nakonec dojeli v pořádku a s dobrými zprávami pro krále.

Alois Jirásek našel šťastný způsob, jak starou barvitou zprávu muže z rozhraní starého a nového věku modernizovat, učinit přehlednější i zajímavější pro mládež svého času a nejenom pro ni.

(Jaroslava Janáčková)

Jirásek přepracoval vhodný náladový rámec a obsah originálu přizpůsobil vnímavosti moderního čtenáře, zvláště mladistvého. Knížka poskytuje příspěvek ku poznání Jiráskovy povahy. Ačkoli je text založen na originálu věrně, je v celkové úpravě tolik nové nálady, že v ní možno dobře rozeznati mužně srdečnou, přívětivě humornou duši autorovu.

(Jan Voborník)

Přečetl jsem je od počátku do konce. Věru Cestou na konec světa se nejen mládež, ale i “stárež” netoliko mile pobaví, ale i poučí. Jsem už hodně starým chlapcem, ale jsem strana za stranou bez únavy vykonal tu cestu až na samý konec země, pak jsem se odtud vrátil v ten jistý den domů.

(J.V.Holuby)

Mistrovsky napsaný poutavý příběh pro děti a mládež, který dokáže svým spádem, dobrodružným a lidskou pospolitostí protepleným podáním zaujmout i dnešní čtenáře.

Nenáročné čtení, výborně napsané, dramaticky účinné a skvěle evokující dobu dávno minulou. Doporučuji všem jako oddechové čtení, které je sice poutavě napsáno pro mládež, ale i dospělé může pobavit.