Popis projektu

Povídka

Napsáno 1878

Ohodnoťte dílo

Zatím bez hlasování.

Mladý Václav Straka z Nedabylic přijíždí ohlásit otci na náchodský zámek příjezd zimního krále. Starý zámecký hejtman nechce věřit sluchu, že král, český král, utíká, aniž by byl v bitvě. Navíc se dozví, že synova rána není z bitvy, ale ze souboje o dámu. Stařec zapřísahá nejvyššího kancléře pána z Roupova, aby odradil krále od opuštění země, v noci vnikne i ke králi Fridrichovi, aby ho prosbou i výčitkou přiměl k setrvání. Ani obraz statečného krále Jiřího, jenž tu také spal, ale když prve přemohl loupežného Koldu, nezvrátí Fridrichovo rozhodnutí. Ráno přece odjede.

Pan Straka měl ve své komnatě rozvěšeny husitské zbraně. Po králově odjezdu je zakope a na jejich místo pověsí podkovu, kterou králův kůň ztratil na útěku z Náchoda. Odjede mu i syn za Němkou Markétou někam na Rýn. Stařec se hroutí lítostí… Do ciziny se uchýlí i paní zámku, Salomena Slavatová ze Smiřic. Straka zůstane.

Večery tráví čtením Historického kalendáře Adama z Veleslavína. Často se na koni toulá krajem a na hranicích hledí do dálných končin, kam utekl král nešťastné země a syn nešťastného otce.

Roku 1624 se setká na hranicích s J.A.Komenským a Jiřím Sidonským ze Sloupna; zpráva, že jeho syn Václav, zrazen Němkou, byl viděn v Lešně a dal se tam do služeb proti císaři, jej poněkud ukonejší, ale k odchodu z vlasti se neodhodlá. Za rok zahyne při obraně svého dvorce, v němž se zabarikádoval…

Stručná a hutná povídka s romantickými prvky je zajímavá tím, že se v ní objevuje samotný Komenský.

Nálada doby a nepříznivý dojem i osudné následky králova útěku jsou zachyceny šťastně, byť snad postava Fridrichova pojata byla nepříznivěji, nežli podle pozdějšího bádání vypadá.

(Prof.Novotný)