Úvodní stránka2024-05-17T10:24:22+02:00

Vítejte na stránkách,

které vznikly z upřímné úcty a obdivu k Aloisi Jiráskovi a jeho dílu. Jejich cílem je přispět k rehabilitaci tohoto velkého českého spisovatele, vidět Aloise Jiráska a jeho dílo objektivně – bez nekritického obdivu ani neodůvodněného zatracování.

Stránky jsou soukromé, nevýdělečné (zájmové) a stále doplňované.

Stránky jsou věnovány spisovatelce a vědecké pracovnici, paní prof. Jaroslavě Janáčkové, která se celý život věnovala Aloisu Jiráskovi a vydala o něm několik knih a článků. Její postřehy a hodnocení jsou dodnes aktuální, proto jsou na stránkách hojně citovány.

Tyto stránky byly zveřejněny 11.11.2020 – předchozí fungovaly 10 let.

Zdroje: Jaroslava Janáčková, Roky Aloisa Jiráska, Památník národního písemnictví, NK ČR, dokumenty z archívů, knihy a články

Aleš Kadeřábek, autor a vlastník stránek, aleskaderabek@seznam.cz

Životopis

Dílo

Zábavně

Výroky o AJ

Slova AJ

Revue

Přehledy

Dokumenty

Go to Top