Vážení návštěvníci,

nově byla na webových stránkách zveřejněna zajímavá dobová katolická kritika Jiráskova pojetí arcibiskupa Jana z Jenštejna v jeho třídílném románu “Mezi proudy”. Kritika je zajímavá tím, že – jako bohužel i mnohé současné – ignoruje spisovatelovo (= Jiráskovo) právo na básnickou licenci, upírá mu nárok na vlastní ideový a myšlenkový záměr a nebere v potaz zásadní skutečnost, že Jirásek nepsal vědeckou literaturu, nýbrž umělecké dílo – historický román.

VÍCE NALEZNETE ZDE.