Milčický rychtář František Jan Nepomuk Vavák (1741-1816) ve svých Pamětech, které psal od roku 1770 téměř až do své smrti, uchoval mnoho cenných informací o tehdejší době. Jako správný hospodář spjatý s přírodou věnoval značnou část počasí. Jsme zvyklí se domnívat, že to dnešní je nevyzpytatelné a že dříve bylo “rozumnější”. Vavákovy zápisky nás však lehce přesvědčí o tom, že počasí si vždycky dělalo, co chtělo, a že se na něj naříkalo tehdy jako dnes. Z Vavákových pamětí je zřejmé, že lidé tehdy bojovali jako my dnes se suchem i velkou vodou, a počasí se lišilo rok od roku. Vavák strohé informace o počasí a zemědělství velice rád prokládal svými prostými verši, což z něj činí ojedinělého lidového básníka tehdejšího všedního života na venkově. Zároveň na nás z vyňatého textu dýchne Vavákova upřímná katolická víra, o níž byl přesvědčen, že je jediná správná – což ho bohužel v textech věnovaných víře vedlo k odsuzování všeho nekatolického.


1770

Narodil se Šebestián Hněvkovský (19.3.) a Jan Theobald Held (11.11.).

1771

Marie Terezie zavedla číslování domů.

1772

Vyvrcholil velký hladomor, narodil se Vojtěch Nejedlý (17.4.).

1773

Narodil se Josef Jungmann (16.7.), papež zrušil jezuitský řád.

1774

Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku.

1775

Neúspěšné selské povstání – bitva u Chlumce, vydání Robotního patentu.

1776

Marie Terezie zrušila právo útrpné.

1777

Bohuslav Balbín vydal “Učené Čechy” (Bohemia docta).

1778

Prusko vyhlásilo Rakousku válku.

1779

Těšínský mír – ukončení války o bavorské dědictví.

1780

Zemřela Marie Terezie, na trůn nastoupil Josef II.

1781

Josef II. vydal Toleranční patent, zrušil nevolnictví a mnohé kláštery.

1782

Josef II. zahájil církevní reformu.

1783

Bylo otevřeno Stavovské (dříve Nosticovo) divadlo, narodil se J.N.Štěpánek (19.5.).

1784

Spojením samostatných měst vzniklo královské hlavní město Praha.

1785

Narodila se Magdalena Dobromila Rettigová (31.1.), vyšly Thámovy Básně v řeči vázané.

1786

Zemřel pruský král Fridrich II. Veliký, premiéra Mozartovy Figarovy svatby.

1787

Premiéra Mozartova Dona Giovanniho v Praze (29.10.).

1788

Nepokoje ve Francii.

1789

Počátek francouzské revoluce, začínají vycházet Krameriovy c.k.vlastenecké noviny.

1790

Zemřel Josef II., nastoupil Leopold II., počátek činnosti České expedice.

1791

Korunovace Leopolda II. českým králem (6.9.), W.A.Mozart zemřel (5.12.).

1792

Zemřel Leopold II., nastoupil František I., který byl 9.8. korunován českým králem.

1793

Poprava Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty.

1794

Kościuszkovo povstání v Polsku, popraven Maximilien Robespierre.

1795

Třetí dělení Polska.

1796

Zemřela Kateřina Veliká, byla založena Společnost vlasteneckých přátel umění.

1797

Napoleon Bonaparte dobyl Řím.

1798

Narodil se František Palacký (14.6.).

1799

Skončila Velká francouzská revoluce.

1800

Pokračující výpady Napoleonovy armády.

1801

Napoleon uzavřel s papežem konkordát.

1802

Napoleon založil Řád čestné legie.

1803

USA koupily od Francie území Louisiana.

1804

Napoleon byl korunován na francouzského císaře. Zemřel kněz Stanislav Vydra (3.12.).

1805

Francouzská armáda obsadila Vídeň. Napoleonovo vítězství v bitvě u Slavkova.

1806

Další Napoleonovy bitvy.

1807

Zemřel skladatel Václav Josef Bartoloměj Praupner (1.4.).

1808

Byla založena Pražská konzervatoř, zemřel Václav Matěj Kramerius (22.3.).

1809

Josef Dobrovský vydal českou mluvnici, zemřel František Faustin Procházka (2.12.).

1810

Narodil se K.H.Mácha (16.11.).

1811

V Rakousku došlo ke státnímu bankrotu.

1812

Napoleon zaútočil na Rusko.

1813

Porážka Napoleona v bitvě u Lipska, Napoleon odešel do vyhnanství.

1814

Začal Vídeňský kongres.

1815

Napoleon uprchl z vyhnanství, bitva u Waterloo, skončil Vídeňský kongres.

1816

Zemřel Karel Ignác Thám (7.3.), Václav Thám (?) a František Jan Vavák (15.11.).


(texty podle vydání Pamětí od vydavatelství “Knih dědictví Svatojanského” z let 1907-1938 /Knihy I-V/ a Nakladatelství Karolinum – Univerzita Karlova v Praze /Knihy VI-VII/ z roku 2009)


Ohodnoťte

Zatím bez hlasování.